Postępowanie zakupowe 4/2024

Ogłoszenie Postępowania Zakupowego /PZ/  – 4/2024 Zamawiający: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lubaczowie Nazwa adres: ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów NIP: 7931307543 , REGON: 040018687 Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Proboszcz: ks. kan. Andrzej Stopyra  [email protected] Tytuł zamówienia Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego …

Informacja z otwarcia ofert na wyłonienie wykonawcy robót i Inspektora Nadzoru.

        Informacja o wyłonieniu przez Parafię św. Stanisława BM w Lubaczowie wykonawcy ramach ogłoszenia zapytania ofertowego 2/2024 r. W dniu 11.03.2024 r. komisja w składzie: Przewodniczący – ks. Andrzej Stopyra Wiesław Huk – sekretarz Marek Hadel – członek komisji Ryszard Kosturek – członek komisji Jan Żurawel – …

Ogłoszenie na wyłonienie Inspektora Nadzoru dla inewstycji parafialnej.

  Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów NIP 793-13-07-543   ZAPYTANIE OFERTOWE   3/2024 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego (w formule “zaprojektuj i wybuduj”) o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania …