Klub Seniora RAZEM

 
Nadeszła pora na Klub Seniora.

 

Inspiracją do zorganizowania Klubu były słowa Jana Pawła II:

„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego.”

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego chcemy stworzyć  seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

Podtrzymywanie jak najdłużej sprawności fizycznej umożliwia nam zachowanie samodzielności w codziennym życiu, warto więc o nią dbać, do czego gorąco zachęcamy.

 

  Informacje ogólne

Klub Seniora działa lokalnie przy Parafii p.w. św, Stanisława BM w Lubaczowie od 2015 roku i jest Ośrodkiem wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Zasady funkcjonowania i tryb pracy określa regulamin organizacyjny, obejmuje osoby posiadające  zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Lubaczów.

Typy i rodzaje zajęć:

  • spotkania integracyjne
  • szkolenia 
  • zajęcia fitnes połączone z rehabilitacją ruchową
  • konferencjie i wyklady
  • bezplatne prady pielęgniarsko – medyczne
  • opieka nad osobami starszymi, samotnymi

 

Organizatorem życia jest Spółdzielnia Socjalna Samarytanin reprezentowana przez p. Grażynę Mroczka oraz P. Helenę Szajowską. 

tel. kontaktowy: 

Grażyna Mroczka – 601250488

Helena Szajowska – 790467406