Protokół otwarcia ofert z postępowania zakupowego

ogłoszonego przez:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lubaczowie

adres: ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

NIP: 7931307543 , REGON: 040018687

1.Tytuł zamówienia:

Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Lubaczowie. / Edycja2RPOZ/2023/6140/PolskiLad  /

 1. Tryb zamówienia:

Zapytanie ofertowe 4/2024 z dnia 12.03.2024 r.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w  Lubaczowie zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz wydanym pozwoleniem konserwatora zabytków.

 1. Termin upływu składania ofert:

12.04.2024 godz. 8.00

 1. Data i godzina otwarcia:

12.04.2024 r. godz. 9.00

 1. Komisja w składzie:
 1. Ks. proboszcz Andrzej Stopyra – Przewodniczący Komisji
 2. Edward Rokosz – Członek Komisji
 3. Marek Hadel ­– Członek Komisji
 4. Jerzy Siryk ­­– Członek Komisji
 5. Wiesław Huk – Członek Komisji

dokonała otwarcia ofert  w siedzibie Zamawiającego Parafia św. Stanisława BM, ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów o godz. 9.00.

 1. Lista ofert: – 1

Na zapytanie zakupowe 4/2024 wpłynęła jedna oferta firmy:

ReKonArt Mariola Ratajczyk, ul. Solec 61, 00-424 Warszawa, NIP 5271251596 –

na kwotę:

Brutto – 804 581,77 ( osiemset cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 77/100)

Netto 654 131,52 zł

VAT 23%150443,18 zł

 1. Zapytanie ofertowe jest kompletne i zgodne z zapytaniem zakupowym 4/2024 złożonym przez Zamawiającego.
 1. Komisja wybrała złożoną ofertę Firmy ReKonArt Mariola Ratajczyk na wykonawcę zadania.

 

 1. Ks. proboszcz Andrzej Stopyra –  Przewodniczący Komisji 
 1. Edward Rokosz – Członek Komisji
 1. Marek Hadel ­– Członek Komisji
 1. Jerzy Siryk ­­– Członek Komisji
 1. Wiesław Huk – Członek Komisji

 

Protokół z otwarcia i wyboru oferty