Legion Maryi Apostolat Maryjny

Duszpasterstwo – Legion Maryi

 

Legion Maryi na świecie

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 – 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszystkie środowiska LM  utrzymują ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie.

Pius XI w 1933 r.; Pius XII w 1953 r.; Jan XXIII w 1960 r.; Paweł VI w 1965 r. oraz Jan Paweł II poparli i udzielili Apostolskiego błogosławieństwa dla działalności Legionu Maryi.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa geniuszem apostolatu. Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

Legion Maryi w Polsce

Do Polski Legion Maryi przywiózł Anatol Kaszczuk, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez gen. Andersa walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork  w Irlandii, gdzie poprzez indywidualną lekturę  zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Odkrył nowe powołanie – działalność w Legionie Maryi. Opuścił nowicjat, aby szerzyć Legion w Polsce. Latem 1946 r. udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywał się do misji w Polsce. Decyzją Concilium, został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju, w 1948 r. założył pierwsze prezydium w Ostródzie, następne w Lublinie. Wówczas powstały dwa prezydia: męskie  przy Katedrze Lubelskiej, którego kierownikiem duchowym był ks. Józef Frankowski oraz żeńskie – przy klasztorze OO. Kapucynów. Za pozwoleniem ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w 1949 roku powstało prezydium w Warszawie przy kościele p.w. św. Augustyna na Nalewkach. Niedługo potem, w 1950 r. Legion Maryi, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność ze względu na represje władz (komunizm).

Reaktywowanie

Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. Jeszcze przed powstaniem pierwszych struktur Legionu kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean  Moriarty z Irlandii, który szerzył ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, zwłaszcza wśród kapłanów. Od 1975 r. przyjeżdżali również w ramach Peregrinatio pro Christo (Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Opole, Racibórz, Warszawa) legioniści z Austrii, Irlandii i Anglii, zwerbowali wielu członków pomocniczych. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. Próby rozpoczęto już w 1958 r., jednak dopiero w 1979 r. powstało pierwsze prezydium przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Pierwsza Kuria LM w Katowicach powstała 31 VIII 1984 r. W 1983 r. przedstawiciele LM z Irlandii przybyli do Warszawy, nawiązując współpracę z kościołem parafialnym dzielnicy Solec i tam założyli I Prezydium LM, które było początkiem Legionu na terenie stolicy. Na przełomie maja i czerwca 1986 r. powstało pierwsze prezydium  w Lublinie przy Katedrze Lubelskiej. Legioniści regularnie odbywali cotygodniowe spotkania, studiując systematycznie podręcznik. Brali udział w całonocnych czuwaniach podczas pielgrzymek Ojca Świętego, roznosili opłatki wigilijne na terenie swoich parafii i w szczególny sposób angażowali się do prac związanych ze zbliżającą się koronacją Cudownego Obrazu Maryi (1988). W 1987 r. działa już grupa patrycjuszy skupiająca legionistów z terenu całego Lublina. Zebrania odbywają się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu pod doskonałym przewodnictwem  ks. Zdzisława Ciżmińskiego. Dnia 2 kwietnia 1989 r. odbyło się pierwsze ACIES w Katedrze Lubelskiej. Uroczystą Eucharystię celebrował wówczas ks. biskup Bolesław Pylak wraz z opiekunami duchowymi istniejących już Prezydiów. Powołana została 19.09.1989 r. pierwsza Kuria LM w Lublinie. Opiekunem duchowym został ks. Zdzisław Ciżmiński. Legion liczył wówczas 13 Prezydiów, tj. około 100 członków czynnych, którzy podjęli trud rozkrzewiania tego mało znanego jeszcze wtedy ruchu świeckiego. Spotykali się w Prezydiach każdego tygodnia, zaś w Kurii LM raz w miesiącu. Na swoich zebraniach wspólnie umacniali się modlitwą, wymieniali doświadczenia związane pracą apostolską w Legionie tj. niesieniem pomocy duchowej bliźnim. Po kilku miesiącach pracy Od września 1991r. wydawany jest biuletyn informacyjny Legio Mariae, od 2001 r. z wkładkami diecezjalnymi. Polscy legioniści od 1991 r. aktywnie włączają się w dzieło Peregrinatio pro Christo (PPC) – wakacyjny apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez Senat LM w Wiedniu. Dnia 8 grudnia 1994 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie powstało jako pierwsze w Polsce kleryckie prezydium dla przygotowania przyszłych kierowników duchowych. W wyniku rozwoju Kurii zamojskiej wiosną 1994 r. powstało Komicjum, skupiające w 3 Kuriach 1400 legionistów. Dnia 8 grudnia 1996 r. została przeprowadzona akcja informacyjna o LM dla seminarzystów Kościoła Zamojskiego, mieszczącego się w Lublinie. Drugie prezydium kleryckie należy do Komicjum zamojsko-lubaczowskiego. W dniu 16 września 1995 r. Legion zorganizował po raz pierwszy ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Stało się coroczną tradycją pielgrzymowanie legionistów, ich rodzin i sympatyków do tronu Królowej Polski  w drugą sobotę września.

 

Informacje o pracy Legionu Maryi przy parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie.

 

Prezydium nasze pod wezwaniem matki Bożej Lubaczowskiej Pośredniczki Łask pracuje

od 24 czerwca 1997 r., a jego pierwsi członkowie należeli wcześniej do Legionu przy parafii Św. Mikołaja- obecnie Boromeusza.

W roku ubiegłym obchodziliśmy jubileusz 20-lecia naszej pracy, w tym okresie dwukrotnie otrzymaliśmy błogosławieństwo dla naszej pracy od Ojca Świętego Jana Pawła II-go.

Aktualnie oficerami prezydium są:

 • Ryszard Szpyt- Prezydent legionu
 • Adam Stupak- V-ce prezydent
 • Maria Gras- Sekretarz
 • Wacław Czepiel-Skarbnik

Pełnienie funkcji odbywa się na zasadach kadencyjności.

Kierownikiem duchowym jest ks. Lesław Hypiak.

Stan liczbowy prezydium

– członków czynnych-15

-członków wspierających-12, z tego;

– pretorianie-4

-audiutorzy-2

Spotkania nasze odbywają się w każdą środę po Mszy Św. Wieczornej.

 

Apostolat Maryjny

 

Rys Historyczny Apostolatu  Maryjnego.

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie  dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure’ powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego. Założycielem i gorliwym Dyrektorem Krajowym Apostolatu Maryjnego, jest Ks. prof. Teofil Herrmann CM.

Cel Apostolatu Maryjnego

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim  i rozpowszechnianie  Cudownego Medalika.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy niepowodzeń. Często przeradzających się w nienawiść.

Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego?

Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania  czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim  otoczeniu.

Środki Apostolskiego Działania:

 1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
 2. Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej

Cudownego Medalika.

 1. Odwiedzanie  chorych, samotnych, opuszczonych.
 2. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości. Upowszechnianie

czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne.

Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego

 1. Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi.
 2. Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów  apostolskich)
 3. Pokora-jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci
 4. Pełne uczestniczenie we Mszy Św. (o ile to możliwe  codziennie)
 5. Czytanie  Pisma Św.. książek i czasopism religijnych.
 6. Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu.
 7. Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej:” O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
 8. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego.
 9. Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia…

Dziesięć Rad dla Apostolatu Maryjnego

 1. Przed  pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny

ze słowami: ‘ Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk.21.36)

 1. Czytaj codziennie  kilka zdań z Pisma Św.. i bierz z nich naukę życiową!

„Nie samym chlebem żyje  człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.(Mt.4.4)

 1. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz  współpracowników!
 2. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt25,40)

 1. Odwiedż osobę chora , samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć  członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą ‘ (Rz12,15)
 2. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz12,12)
 3. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer.11.4)
 4. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom , znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure’.

9.Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie  płomiennego ducha’’!(RZ12,11)

 1. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą  w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt3,8-14)

Hasło Apostolatu Maryjnego:

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !

Opiekunem Apostolatu w naszej parafii jest ks. mgr Lesław Hypiak

Spotkania odbywają się każdego 27 dnia miesiąca.
Zapraszamy na spotkania wszystkich chcących włączyć się do tej grupy modlitewnej w naszej parafii.