Matka Boża Lubaczowska

Matka Boża Lubaczowska

                Wśród obiektów sakralnych zachowanych w świątyniach Lubaczowa, które przetrwały szczęśliwie wiele burz dziejowych a które mówią o religijności, wspaniałości i świetności historii naszych przodków jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z przełomu XVII i XVIII wieku, znajdujący się w kościele parafialnym p. w. św. Stanisława MB. Wizerunek tez był przeszłości jak i obecnie był częścią jednego z bocznych ołtarzy, przy którym na przestrzeni wieków spotykali się na modlitwie członkowie lubaczowskiego bractwa różańcowego, o czym wspominają stare dokumenty i wizytacje biskupie. W jednaj z nich czytamy: W wielkim chorze a cornu ewangeli przy ambonie jest ołtarz opre ererio czarno malowany, rzeźbę jednak pozłacaną mający, na zasuwie jest obraz Beatissimo Częstochoviensis, sub Titulo Różańcowej, na mansie drewnianej…, w złoto srebrnej sukience w floralne wzory (sic!).

                Obraz posiadający wymiary 100 na 70 cm, namalowany olejno na płótnie, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Postać Marii i Dzieciątka zakryte są srebrno-złotymi sukniami, zdobionymi w motywy kwiatowe. Nad głowami Maryi i Dzieciątka widnieją zamknięte, cesarskie korony. Ze źródeł wiadomo że oryginalne korony i sukienka zostały zarekwirowane  10 maja 1810 roku przez Austriaków przez wprowadzenie wojny. Nie udało się parafii lubaczowskiej zebrać odpowiednich funduszy na wykupienie ozdób jak to miało miejsce w przypadku obrazu Chrystusa Milatyńskiego. W miejsce dawnych szczerozłotych sukienek wkrótce potem ufundowano drewniane, które przetrwały do dziś.

                W przeszłości wizerunek ten uważany był przez parafian lubaczowskich za cudowny, o czym świadczy tradycja ustna przekazywana przez pokolenia aż po czasy współczesne a także ilość wotów składanych w podzięce za dary otrzymane za wstawiennictwem Pani Lubaczowskiej, odnotowane w inwentarzach kościoła: …siedem vot w formie ucha, trzy srebrne vota ma rornę róg, dwanaście vot na formę serca, dwadzieścia pięć vota In qudro, sznury korali i pereł.

                Przedstawiony obraz jest interesującym śladem duchowości epoki, w której powstał oraz jednym z cenniejszych i nielicznych obiektów, które przetrwały w kościele parafialnym do naszych czasów. Obraz ten podobnie jak ołtarz poddany został zabiegom konserwatorskim Pani Lubaczowska, tak jak przed wiekami, będzie nadal czuwać nad miastem.