DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYI

Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna to grupa, która istnieje w naszej parafii od ok. 10 lat i zrzesza chętne dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Obecnie liczy 15 członkiń.
Cotygodniowe spotkania formacyjne pomagają nam odkrywać właściwy obraz dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, kształtują naszą osobowość zgodnie z etyką katolicką. Formacja ta ma szczególny charakter maryjny.
Maryja Niepokalana, jako Służebnica Pańska, jest naszą patronką, ideałem życiowym i zawsze aktualnym wzorem do naśladowania. Poznajemy Ją na kartach Ewangelii, od Niej uczymy się posłuszeństwa, zgodnego życia we wspólnocie i prawdziwej radości. Od Niej uczymy się także, jak służyć innym, jak kochać Jezusa i być do Jego dyspozycji. Każda z nas codziennie odmawia modlitwę oddania Matce Bożej.

W czasie spotkań zgłębiamy bogactwo Słowa Bożego, poznajemy życie świętych, którzy szczególnie umiłowali Maryję, omawiamy aktualne wydarzenia z życia Kościoła. Poruszamy także tematy, które nas interesują. Wspólnie z Siostrą przygotowujemy spotkania, bierzemy udział w konkursach, związanych z przeżywanymi okresami roku liturgicznego.
Oprócz spotkań formacyjnych organizujemy Wigilię, a także imprezy okolicznościowe, np. Andrzejki.

Włączamy się w życie religijne parafii. Przygotowujemy rozważania różańcowe w październiku oraz drogę krzyżową w Wielkim Poście, trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Triduum Paschalnego, czynnie uczestniczymy w oktawie Bożego Ciała.

Udział w życiu Dziewczęcej Służby Maryjnej uczy nas budowania wspólnoty poprzez wzajemną życzliwość oraz ducha ofiary. Jest także dla nas pomocą w przygotowaniu do apostolstwa w środowisku rówieśniczym – w myśl zasady soborowej, że młodzi są pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodych.

  

 Dziewczęcą Służbę Maryjną  w naszej parafii prowadzą

Instruktorka s. Andrzeja

 

Cotygodnowe spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00.