Cmentarz

INFORMACJE ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

 

Parafia św. Stanisława w Lubaczowie nie posiada cmentarza parafialnego. ( Z wyjątkiem cmentarza w Dąbrowie)

Cmentarze przy ul. Kościuszki i przy ul. Ofiar Katynia są cmentarzami komunalnymi. 

Szczegółowe informacje znaleźć można wchodząc na stronę internetowa:

http://lubaczowkomunalny.artlookgallery.com/index.ph

 

Biuro Obsługi Cmentarzy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 

tel. 16.632.90.95

czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00

Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta pełniony jest

całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego

602 765 856

 

Firmy obsługujące pogrzeby w naszym mieście:

 

____________________________________________________________________________________

Borchowiec Janusz. Zakład usługowo – handlowy

Opaka 17

37-600 Lubaczów

Woj. Podkarpackie

Tel. 16 6323415;

Kom. 501396054

___________________________________________________________________________________

 

“Inwastol” Zakład Pracy Chronione (ADAM GRZEBYK)

ul. Mazury 4
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie

16 6329880

Małgorzata Grzebyk PHU -Pogrzebowa

ul. Mickiewicza 108
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie

16 6321944

 Kom. 502643133

__________________________________________________________________________

CMENTARZE LUBACZOWSKIE
Cmentarz żydowski położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Lubaczowski kirkut należy do najciekawszych nekropolii żydowskich w Polsce. Otoczony jest murem, na jego teren wiedzie brama z żelaznymi kutymi wrotami, pierwotnie ozdobionymi pozłacanymi lwami. Obecnie na cmentarzu znajduje się ok. 150 kamiennych macew, z których najstarsze sięgają pierwszej ćwierci XVII w. Wśród nich na uwagę zasługują te wykute przez ludowych kamieniarzy z lokalnego kamienia bruśnieńskiego. Stele są bogato dekorowane z ciekawymi płaskorzeźbami. Znajduje się tu także zbiorowa mogiła Żydów zastrzelonych w 1943 r. przez policję niemiecką.

 


Cmentarz komunalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki
. Przylega do cmentarza żydowskiego. Na starym cmentarzu znajdują się dwie zabytkowe kaplice, z których jedna należała do grekokatolików, a druga do rzymskich katolików (wzniesiona w 1849 r. przez rodzinę Wróblewskich). Znajduje się też kamienny krzyż datowany na początek XIX w. z inskrypcją w języku starocerkiewnym. Niedawno stworzono tu lapidarium zabytkowych nagrobków i krzyży wykonanych z bruśnieńskich kamieni. Pochodzą ze starych nieistniejących, albo zmodernizowanych już mogił. Pośrodku od głównego wejścia, pod wysokim drewnianym krzyżem, jest mogiła poległych w 1918 r. obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej. Na cmentarzu znajdują się wydzielone i zadbane dwie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w latach 1945-47, walcząc w obronie miasta i ludności powiatu “z bandami UPA”, jak głosi napis na tablicy. Spoczywa tu 180 żołnierzy. Tylko niektóre osoby zostały zidentyfikowane, a ich nazwiska umieszczono na tablicy obelisku usytuowanego w jednej z owych kwater.

 

Cmentarz wojenny na Żelichówce. Położony przy ul. Orzeszkowej powstał na początku I wojny światowej i jest miejscem pochówku żołnierzy różnych narodowości służących w armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zmarłych w szpitalu wojskowym urządzonym w pobliskich koszarach. Na cmentarzu tym znajduje się kamienny krzyż pochodzący z XVII/XVIII w. tzw. “Turek”. Cmentarz zamknięty dla celów grzebalnych jest największą nekropolią wojenną w tym rejonie. Znajduje się tu m.in. zbiorowa mogiła oficerów i żołnierzy gen. Józefa Kustronia, poległych w 1939 roku; mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z UPA, a także kwatera żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-44.

Żołnierze polscy, uczestnicy kampanii wrześniowej, pochowani są też na cmentarzu epidemiologicznym przy ul. Mickiewicza.