OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 28.05.2023 r.

KONKATEDRA. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Po ostatniej Mszy św. paschał umieszcza się przy chrzcielnicy, a z krzyża zdejmuje się czerwoną stułę. Dziś za uroczyste …

Ogłoszenia Duszpasterskie – Wniebowstąpienie Pańskie – 21.05.2023 r.

 Wniebowstąpienie Pańskie. Dzisiaj obchodzimy Tajemnicę Wniebowstąpienia Pańskiego. Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje pamiątkę triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Dokładnie czterdziestym dniem był miniony czwartek, ale by większa liczba wiernych mogła duchowo przeżyć ten dzień, Kościół przeniósł …