OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA zw. – 15 stycznia 2023 r.

KONKATEDRA. Dziś  II Niedziela Zwykła. Po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie opłatkowe w Domu św. Zygmunta dla członków i sympatyków Civitas Christiana. Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców, których dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii św. O godz. 17.00 w Dąbkowie koncert kolęd w wykonaniu zaproszonych solistów wraz …

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2023 r.

Informacje. Przeżywamy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Módlmy się, abyśmy umieli z wiarą i zgodnie z tradycją Kościoła podchodzić do tego ważnego sakramentu. Prośmy też Boga o odwagę w dawaniu świadectwa o naszej wierze w Chrystusa do czego zobowiązuje nas przyjęcie sakramentu chrztu św. Przypominamy, że funkcję rodziców chrzestnych w Kościele mogą pełnić wyłącznie osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i starają się żyć …