JERYCHO RÓZAŃCOWE W KONKATEDRZE  1.05.-7.05.2024 r.

W związku zaczynającym się w najbliższą środę, 1 maja, w naszej Konkatedrze Jerychem Różańcowym (całodobową modlitwę różańcową), chciałbym przybliżyć samą inicjatywę Jerycha oraz podać niezbędne informacje o jej przebiegu w naszej parafii.

Nazwa Jerycho Różańcowe nawiązuje biblijnej historii zdobycia miasta Jerycho. Z tego opisu dowiadujemy się, jak Izraelici zdobyli miasto silnie strzeżone i otoczone murami podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 metrów oraz zewnętrzny o szerokości 2 metrów, oceniany na około 9 metrów wysokości. W murach tych zbudowano mieszkania, a w jednym z nich zamieszkała bogobojna kobieta Rahab, która ukrywała zwiadowców, a potem spuszczając po linie z okna, pomogła im w ucieczce.

Samo miasto zostało zdobyte i zniszczone w zaskakujący sposób. Najpierw sam Pan przemówił do Jozuego i zapewnił go, że poprowadzi wojska Izraela i pomoże im zdobyć twierdzę. Za radą Pana Izraelici raz dziennie przez sześć dni okrążali Jerycho, na czele z kapłanami niosącymi Arkę Pana. Poprzedzało ich siedmiu kapłanów grających na trąbach z rogów baranich. Lud postępował w milczeniu za orszakiem towarzyszącym arce. Siódmego dnia okrążono miasto siedmiokrotnie, a kiedy kapłani zatrąbili w trąby i wznieśli potężny okrzyk, mury się zawaliły i Jozue zdobył miasto.

 

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup i osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni. W tym czasie codziennie o godz. 11,00 będzie specjalna Msza Święta z kazaniem, część różańca w każdej godzinie zegarowej a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

W naszej parafii Jerycho Różańcowe rozpoczniemy w środę 1 maja Mszą św., zapaleniem Paschału i wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które rozpocznie nieustającą modlitwę różańcową. Nad jej przebiegiem czuwać będą członkowie Róż Różańcowych, osoby z grup modlitewnych, siostry zakonne, księża i osoby indywidualne

W nieustającym, całodobowym czuwaniu różańcowym  przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy  za pośrednictwem Matki Bożej Łaskawej –
w następujących intencjach:

  1. O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
  2. O łaskę nawrócenia nieprzyjaciół Kościoła Świętego, o powrót do korzeni chrześcijaństwa dla Europy i całego świata.
  3. O pomnożenie w naszej parafii czci dla Matki Bożej oraz dziękczynienie Bożej Opatrzności za obecność od 50 – ciu lat w życiu w naszej parafii obrazu Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej – Królowej Polski.
  4. O poszanowanie prawne dla każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
  5. O Boże błogosławieństwo i pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych, o pomyślne prowadzenie i zakończenie prac remontowych i budowlanych prowadzonych przy naszej parafii.

 

Zachęcamy, by każdy kogo tylko na to stać, w ciągu tej doby modlitwy przyszedł do Konkatedry i włączył się w modlitwę wspólnoty parafialnej. Osoby chore, cierpiące, starsze, którym trudno przyjść do Konkatedry, modląc się w swoim mieszkaniu, niech jednoczą się z modlącymi się w kościele. Szczególnie cenna może być ta modlitwa, kiedy ból i inne dolegliwości nie pozwalają na spokojny sen lub wypoczynek, kiedy bezsenna noc się niesamowicie dłuży. Uczyńmy ten czas naszą osobistą ofiarą i duchowo włączmy ją jako ten szczególny dar w Jerycho parafii. Cierpienie przyjęte z godnością i ofiarowane Bogu oczyszcza modlitwę z interesowności, z nastawienia na wyłącznie osobiste korzyści, a nadaje jej głębię i czyni ją aktem miłości.

Program Jerycha Różańcowego są podane na tablicy informacyjnej przy wejściu do kościoła i na stronie internetowej.

Ostatnim aktem Jerycha będzie uroczysta Msza św. dziękczynna za 50 lat pobytu obrazu Matki Bożej Łaskawej w kościele Lubaczowskim.  Tej Mszy św. przewodniczył będzie ks. kard. Gerhard Miller z Rzymu, wielki przyjaciel św. Jana Pawła II.

Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału w Jerycho i udziału w Mszy św. odpustowej dziękczynnej. 

ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz