Ogłoszenie Postępowania Zakupowego 1/2024.

Ogłoszenie Postępowania Zakupowego /PZ/ Zamawiający: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lubaczowie Nazwa adres: ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów NIP: 7931307543 , REGON: 040018687 Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Proboszcz: ks. kan. Andrzej Stopyra  [email protected] Tytuł zamówienia Konserwacja zabytkowej polichromii we wnętrzu kościoła pw. św. Stanisława BM w …

Informacja z otwarcia ofert na wykonawcę generalnego robót budowlanych.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na wykonanie robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii” Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowa o …

Ogłoszenie. Parafia ogłasza nabór ofert na Inspektora Nadzoru Iwestorskiego.

  Lubaczów , dnia 3.09.2019 r.   Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”   Zamawiający: Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie Ul. Kościuszki …

Ogłoszenie. Parafia ogłasza nabór ofert na generalnego wykonawcę inwestycji.

                ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 z dnia 03.09.2019 r.   na wykonanie robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”.     Zamawiający: Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie Ul. Kościuszki 2 37-600 Lubaczów …