„POD TWOJĄ OBRONĘ”
XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
pod patronatem Jego Ekscelencji
Ks. Bpa dra Mariana Rojka
Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
5 – 12 listopada 2023 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

5 listopada 2023 r. –niedziela
godz. 11:00 – Msza św. z homilią, pod przewodnictwem
J.E. Ks. Bpa dra Mariana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, z udziałem chóru dziecięco młodzieżowego oraz Studia Piosenki z Miejskiego Domu Kultury.
godz. 12:00 – Występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Cztery pory roku” z Oleszyc, pt. „Pozdrawiam Ciebie Matko”.
(konkatedra)
6 listopada 2023 r. – poniedziałek
godz. 18:00 – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 19:00 – Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład pt. „Marian Rechowicz – profesor, rektor, biskup”.
(Muzeum konkatedralne)
7 listopada 2023 r. – wtorek
godz. 18:00 – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra hab. Mariusza Leszczyńskiego – Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
godz. 19:00 – J.E. Ks. Bp dr hab. Mariusz Leszczyński.
Wykład pt. „Koronacja i rekoronacje obrazu Matki Bożej Łaskawej z archikatedry lwowskiej”
(Muzeum konkatedralne )
8 listopada 2023 r. – środa
godz. 18:00 – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 19:00 – Mariusz, Jerzy Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wykład pt. „Kult Maryi w nauczaniu św. Józef Bilczewskiego”
(Muzeum konkatedralne)
9 listopada 2023 r. – czwartek
godz. 17:00 –Program w wykonaniu Teatru UNO i Teatr
Małych Form, pt. „Pełna radość”, scenariusz i reż. Grażyna Bielec (Miejski Dom Kultury)
godz. 18:00 – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
10 listopada 2023 r. – piątek
godz. 18:00 – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 19:00 – Stanisław, Piotr Makara – historyk sztuki – absolwent KUL. Wykład pt. „Historia obrazu Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej”
(Muzeum konkatedralne)
11 listopada 2023 r. – sobota – Dzień Młodych Chrześcijan
godz. 11:00 – Msza św. z homilią z okazji Odzyskania
Niepodległości Polski, celebrowana przez Ks. Kanonika Andrzeja Stopyrę – Dziekana i Proboszcza parafii konkatedralnej w Lubaczowie, z udziałem pocztów sztandarowych.
(konkatedra)
12 listopada 2023 r. – niedziela
godz. 11:00 – Msza św. z homilią, pod przewodnictwem Ks. Kanonika Andrzeja Stopyry – Asystenta Klubu, zamykająca XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, z udziałem Chóru Parafialnego.
godz. 19:00 – „Misterium Maryjne” na motywach Hymnów Maryjnych Romana Brandstaettera w wykonaniu „Teatru Arka Lwowska”, w reż. Ks. Józefa, Jana Dudka.
(Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej