Koordynator prac synodalnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. dr Sławomir Korona zachęca do wypełnienia ankiety online.
 
Modlitwa
“Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. Oto wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen”
Opis
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Synod usiłuje odpowiedzieć na pytanie:
– Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w Waszym Kościele lokalnym?
– Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?
Odpowiadając na to pytanie, jesteśmy zaproszeni do:
– przypomnienia sobie: Jakie doświadczenia z naszego lokalnego Kościoła przywołuje na myśl to pytanie?
– ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?
– zebranie owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

Nie ma konieczności starać się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale starajmy się rozeznać i skupić się na tych aspektach, które są najbardziej istotne w kontekście synodalności. Jesteśmy zachęcani do szczerego i otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami z rzeczywistego życia oraz do wspólnej refleksji nad tym, co Duch Święty mógłby objawić Kościołowi poprzez to, czym jego członkowie dzielą się ze sobą nawzajem.
Poniższe pytania mogą być użyte jako punkt wyjścia lub pomocne wskazówki. Rozmowa i dialog nie muszą się ograniczać do poniższych pytań

 
 

Ankieta dla Młodych do współpracy
https://forms.gle/s7khJQGr21yF6URYA

Ankieta dla Ludzi Dobrej Woli
https://forms.gle/a3BdQc4C52JUeETh8