Ogłoszenia Duszpasterskie – IV  Niedziela Wielkanocna  –  21.04.2024 r.

Informacje Parafialne. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień …

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna – 14.04.2024 r.

Informacje duszpasterskie. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele jako niedziela biblijna, która rozpoczyna tydzień biblijny. Hasłem przewodnim XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich, bo Pismo …

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia – 7.04.2024 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Gromadzimy się dziś na Eucharystii w dniu szczególnym dla całego Kościoła. Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” napisała: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. …

WIELKANOC. Ogłoszenia duszpasterskie 31.03.2024

Zmartwychwstanie Pańskie. Świętujemy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc. Serdecznie dziękujemy za wspólnie przeżytą Eucharystię. Niech radosne „ Alleluja ’’ które jest na naszych ustach i w naszych sercach dotrze do każdego człowieka. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Panem. Jutro drugi dzień świąteczny – Wielkanocny Poniedziałek. …