Prośby do Nowenny

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ W LUBACZOWIE

(Nowenna odprawiana jest w każdą sobotę po Mszy św. wieczornej)

W imię Ojca i Syna i Ducha Św.  Amen.

Wielka Boga – Człowieka Rodzicielko i Panno Najświętsza. Padając do stóp Twoich Najświętszych, Ciebie za Patronkę naszą dzisiaj obieramy.

Pani Łaskawa, jedyna po Bogu nadziejo – zbliżamy się do Ciebie z ufnością, jak dzieci do najlepszej Matki. Przyjmij o Maryjo nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy, jako Matce Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławi Cię od wieków Kościół święty. Pragniemy Cię wychwalać za niezliczone łaski i błogosławieństwa, jakie wypraszasz dla nas wzywających Ciebie.

  1. Dziewico Niepokalana, Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga, przyjmij nasze dziękczynienia:

[czyta się z kartek]

Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze Dziewico, która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, przyjmij naszą wdzięczność:

– Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz Kościół, Ojca Świętego i Ojczyznę naszą.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

– Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu, zwłaszcza w trudnych chwilach cierpień.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

– Za skarb wiary, za cudowne przemiany serc, za jasny promyk nadziei okazywanej wątpiącym.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

Za odzyskane zdrowie, ulgę w cierpieniu, pocieszenie smutnych.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

– Za obecność w każdej chwili naszego życia, opiekę w miejscach pracy.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

– Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

– Za jednoczenie w miłości i wierności małżeństw.

Dziękujemy Ci, Matko Łaskawa

Pieśń

  1. Matko Boża Łaskawa – Ucieczko grzeszników – Ty oczyma pełnymi miłości spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują od Ciebie pomocy. Ty wiesz, że nie jesteśmy godni zwać się dziećmi Twoimi, dlatego:

– Za nasze winy.

 Przepraszamy Cię, Matko Łaskawa

– Za to, że nie zawsze byliśmy wierni i posłuszni woli Twojego Syna.

Przepraszamy Cię, Matko Łaskawa

– Za to, że przez słabą wiarę i obojętność często odchodziliśmy od Boga i Ewangelii.

Przepraszamy Cię, Matko Łaskawa

– Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości Twojego Syna.

Przepraszamy Cię, Matko Łaskawa

– Za tych, którzy odrzucają Cię Matko, odmawiając Ci czci i miłości.

Przepraszamy Cię, Matko Łaskawa

– Za niedotrzymanie ślubów składanych Tobie w ciągu dziejów i w czasie obecnym.  

Przepraszamy Cię Matko Łaskawa

– Za grzechy pijaństwa, niezgodę, rozwiązłość, egoizm oraz zbrodnie wymierzone przeciwko życiu.

 Przepraszamy Cię Matko Łaskawa

– Za nieprzykładanie się do wychowywania religijnego dzieci i młodzieży.

Przepraszamy Cię Matko Łaskawa

– Za złość, nienawiść i nieuczciwość, które często niszczyły nasze serca, rodziny i życie społeczne.

Przepraszamy Cię Matko Łaskawa

Pieśń

III. Matko Boga i nasza, wierzymy, że sam Stwórca wybrał Cię na Matkę Jezusa Chrystusa. Z dziecięcą ufnością zwracamy się do Ciebie i ufamy Twojemu Macierzyńskiemu sercu.

Z tą ufnością za Twoim pośrednictwem ośmielamy się prosić Boga:

[czyta się z kartek]

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Królowo miłosierdzia i nadziejo świata, wysłuchaj swoje dzieci, gdy wołają do Ciebie i wstawiaj się za nami:

– We wszystkich niebezpieczeństwach grożących Kościołowi i naszej Ojczyźnie.        

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– W budowaniu Królestwa prawdy, miłości i sprawiedliwości.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

 W chorobie, cierpieniu i smutku.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– W wypełnianiu wezwania do pokuty i nawrócenia.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– W przeciwnościach na drodze do zbawienia wiecznego.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– We wprowadzaniu na świecie poszanowania praw człowieka.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– W walce o trzeźwość w rodzinach i Ojczyźnie naszej.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

– W wyjednaniu nam u Syna Twojego łaski, o którą w tej nowennie szczególnie prosimy.

Bądź nam pomocą, Pani Łaskawa

Pani Łaskawa przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi.

Przeczysta Panno Maryjo, pełna łaski, oddajemy Ci nas samych, naszą miłość, nasze życie, pracę i radości, nasze cierpienia i słabości. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, zawierzamy Tobie.

Panno Najświętsza bądź pomocą Ojcu Świętemu, biskupom, prezbiterom, diakonom i ludowi Bożemu. Ratuj wiarę wszystkich Polaków, umocnij królowanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ochraniaj płaszczem przemożnej opieki każdego z nas, okaż nam się Matką teraz i na wieki.

*

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boska i Matko nasza najłaskawsza, Królowo Polski i Pani, niezliczonymi wsła­wiona łaskami w narodzie naszym. Do stóp Twoich upa­damy w najgłębszej pokorze hołd miłości i uwielbienia przed Tron Twój zanosimy, wraz z prośbą serdeczną za naród nasz cały, za naszą najdroższą Ojczyznę!

Królowo nasza i Pani ukochana, któraś tyle razy w chwilach najcięższych z cudowną spieszyła nam po­mocą, Tobie w opiekę oddajemy Ojczyznę naszą, wskrze­szoną za Twoim u Jezusa wstawiennictwem i na nowo Władczynią naszą Ciebie obieramy. Rząd dusz naszych Tobie zlecamy i błagamy: Wzbudź wielkich mężów w narodzie naszym; rządzącym wyjednaj ducha mądrości i roztropności, rządzonym ­­– posłuszeństwa i karności.

Broń, o Maryjo świętości ogniska rodzinnego, ochra­niaj od zepsucia dzieci i młodzież. Nam wszystkim zaś wyjednaj wielką, silną ojców naszych wiarę i ofiarną miłość Ojczyzny, abyśmy w jedności braterskiej żyjąc, nie swojej szukali korzyści, ale dla chwały Bożej, dla dobra Ojczyzny, dla naszych współbraci wszyscy wszystko poświę­cić umieli.

Królowo Polski, módl się za nami.

 

Chcesz wysłać prośbę do Nowenny – wypełnij poniżej zamieszczony formularz

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]