OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  V Niedz. WILEKIEGO POSTU  17.03.2024 r.

  1. Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. Po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.
  2. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na opłatę rachunków i na finansowanie prac przy parafii. W minionym tygodniu wyłoniona została firma, która będzie budować obiekt pod działalność charytatywną związaną z gromadzeniem i dystrybucją żywności dla osób potrzebujących i dla instytucji zajmujących się działalnością społeczną. Inwestycja finansowana jest w prawie 80 % ze środków ARMiR. Prace rozpoczną się po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace związane z przeniesieniem wiaty garażowej na plac za plebanią. Bóg zapłać za każdą ofiarę, za każde wsparcie finansowe dla parafii.
  3. We wtorek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Msze św. w tym dniu odprawione będą: o godz. 7.00, suma o 11.00 i wieczorem o godz.17.00 i o 18.00. Po każdej mszy św. akt zawierzenia Panu Bogu mężów i ojców przez przyczynę św. Józefa. Nowenna do św. Józefa dzisiaj o godz. 17.30 a jutro po Mszy św. o godz. 7.00.
  4. Wczoraj rozpoczęliśmy Nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Modlitwy nowennowe w tygodniu odmawiane będą na zakończenie Mszy świętych o 17.00 Dzisiaj zaś na zakończenie Mszy św. po Gorzkich Żalach.
  5. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne od hasłem „ Z Maryją uczestniczę we wspólnocie Kościoła” rozpoczniemy w piątek o godz. 18.00 Mszą świętą z kazaniem rekolekcyjnym. W sobotę w konkatedrze Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 7.00, 11.00, 17.00 i 18.00. Nowenna do Matki Bożej o godz. 16.30. W Dąbkowie o godz. 9.00 a w Dąbrowie o godz.16.00. W Niedzielę Palmową Msze św. z kazaniem wg porządku niedzielnego. W czasie każdej Mszy św. poświęcenie palm. Procesja z palmami i konkurs na palmę o godz. 11.00. Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek 25 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk. Program szczegółowy na tablicy ogłoszeń i stronie www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl
  6. Droga Krzyżowa ulicami miasta Lubaczowa w odprawiona będzie w najbliższy piątek. Rozpoczęcie w konkatedrze o godz. 19.00. Procesja z krzyżem przejdzie trasą Bożego Ciał do kościoła św. Karola Boromeusza. Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do wzięcia udziału w tym dorocznym nabożeństwie.
  7. W sobotę Roztoczańska Droga Krzyżowa. Wyjazd autokarem o godz. 7.30 do Łówczy. Rozpoczęcie o godz. 8.00 w kościele w Łówczy a zakończenie w Łukawicy. Do przejścia będzie ok. 18 km. Szczegóły na plakacie.
  8. Torby miłosierdzia na produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących z naszej parafiisą wystawiony na stoliku obok tronu papieskiego. Rozdzielaniem tych darów zajmie się przed świętami parafialny Zespół Caritas oraz młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.
  9. Zwracamy się z prośbą do grup modlitewnych, Róż Różańcowych i indywidualnych ofiarodawców ofiary na zakup kwiatów do Bożego Grobu. Ofiary składać można w zakrystii.
  10. Zachęcamy do czytania Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Gość Niedzielny.

 Komunikant Konferencji Episkopatu Polski

Zebranie Plenarne Episkopatu które odbyło się w minionym tygodniu dokonało wyboru nowego Przewodniczącego KEP, na pięcioletnią kadencję, którym został abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego KEP, którym został abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. „Biskupi proszą wszystkich wiernych Kościoła w Polsce o modlitewne wsparcie nowych władz Konferencji Episkopatu Polski, by powierzona im misja przyniosła jak najlepsze owoce” – czytamy w komunikacie. W związku z relatywizacją w debacie publicznej wartości życia ludzkiego i rodziny, biskupi przypomnieli, że „prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka”. Podkreślili ponadto, że „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są otoczone szczególną troską Kościoła oraz znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zapisane w art. 18 Konstytucji” – podaje komunikat. W związku z informacjami płynącymi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie do zmian w organizacji lekcji religii w szkole, został powołany Zespół do spraw kontaktów z MEN. Biskupi ufają jednak, „że wszystkie te sprawy staną się tematami merytorycznego dialogu między rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski, także o Kościoły mniejszościowe”. „Biskupi podkreślają znaczenie wychowawcze, kulturowe i społeczne lekcji religii” oraz „stoją po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole” – czytamy w komunikacie. Biskupi wyrazili także wdzięczność polskim rolnikom za ich ciężką pracę. „Nie pozostają obojętni na dramaty rolników, którzy często stoją na granicy bankructwa i utraty dorobku własnej pracy. Rozumieją, że ich protesty dotyczą nie tylko walki o byt rolników i ich rodzin, ale także o dobro naszej Ojczyzny” – czytamy w komunikacie. Na zakończenie Biskupi wszystkim wiernym udzielają pasterskiego błogosławieństwa.