Odpusty Maryjne

Prot. N. 133/09/I

                                               DEKRET

 

Dla ożywienia pobożności i dla zbawienia dusz wiernych PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy władzy udzielonej jej specjalnie przez umiłowanego w Chrystusie Panu Naszym Benedykta XVI,
z Opatrzności Bożej Papieża, odpowiadając na niedawno przedłożoną prośbę Czcigodnego
i Drogiego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo, udziela hojnie ze skarbca dóbr duchowych Kościoła odpustu zupełnego, który wszyscy i poszczególni wierni mogą uzyskać dla siebie, bądź ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli szczerze pokutujący, wyspowiadani   i posileni Komunią świętą, nawiedzą pobożnie obraz Matki Bożej Łaskawej wystawiony do publicznej czci w kościele konkatedralnym w Lubaczowie  i zaniosą tam do Boga następujące modlitwy według intencji Ojca Świętego: Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary
i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny:

  1. – podczas uroczystych modlitw w dniu 7. maja;
  2. – jeden raz w ciągu roku w czasie wybranym przez poszczególnych wiernych; c. – ilekroć będą uczestnikami zbiorowej pielgrzymki.

Dekret jest ważny przez okres siedmiu lat. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii  Apostolskiej, dnia 21. kwietnia Roku Pańskiego 2009.

 

 + IOANNES FRANCISCUS GIROTTI, O.F.M. Conv.

             Ep. Tit. Metensis, Regens

 

IOANNES MARIA GERVAIS

Dekret w 2016 roku przedłużony został na kolejne 7 lat.

 

************************************************************************************************************

 

ODPUSTY MARYJNE

 

I Papieski Odpust Maryjny – 7 maja 2009 Rok

 

Dzień 7 maja 2009 roku był kolejnym ważnym wydarzeniem religijnym, historycznym i społecznym w dziejach Lubaczowa. W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej odbył się tu pierwszy odpust maryjny. Od 1974 roku cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej czczony jest w lubaczowskim kościele, wzniesionym 110 lat wcześniej (18992009) i konsekrowanym przez abp Józefa Webera ze Lwowa. W pierwszym odpuście tym wzięli udział: pasterz diecezji bp Wacław Depo, abp Mieczysław Mokrzycki, następca na Stolicy Metropolitarnej we Lwowie i bp Marian Buczek, nowy ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej. Abp M. Mokrzycki odczytał dekret Stolicy Apostolskiej z 21 kwietnia 2009 roku w którym napisano: „Dla ożywienia pobożności i dla zbawienia dusz wiernych Penitencjaria Apostolska, na mocy władzy udzielonej jej specjalnie przez umiłowanego w Chrystusie Panu Naszym Benedykta XVI, z Opatrzności Bożej Papieża, odpowiadając na niedawno przedłożoną prośbę Czcigodnego i Drogiego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo, udziela hojnie ze skarbca dóbr duchowych Kościoła odpustu zupełnego, który wszyscy i poszczególni wierni mogą uzyskać dla siebie bądź ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli szczerze pokutując, wyspowiadani i posileni Komunią świętą, nawiedzą pobożnie obraz Matki Bożej Łaskawej wystawiony do publicznej czci w kościele konkatedralnym w Lubaczowie i zaniosą tam do Boga następujące modlitwy według intencji Ojca Świętego: Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny: a) – podczas uroczystych modlitw w dniu 7. maja; b) – jeden raz w ciągu roku w czasie wybranym przez poszczególnych wiernych; c) – ilekroć będą uczestnikami zbiorowej pielgrzymki.” Dzięki tym staraniom diecezjalnego Biskupa i decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI podniesiona została ranga lubaczowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Koncelebrowanej Mszy św. odpustowej przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W homilii zauważył, że ten dzień jest wyjątkowy dla całej diecezji i kresowego Lubaczowa, gdyż decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI dla tego Sanktuarium ustanowiony został odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej. To Ona czczona we lwowskiej katedrze, w niej przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku na Królową Korony Polskiej wybrana, po zawierusze ostatniej wojny, zawitała do Lubaczowa. Macierzyńską opiekę nad naszym narodem sprawuje od Chrztu Polski. „Dziękujemy dziś u Jej stóp za wszystkie zwycięstwa Polaków, za podźwignięcie się z niewoli, za wolność i niepodległość, za wszystko, co pozwala się nam rozwijać” – powiedział. Życzył, by Sanktuarium NMP Łaskawej w Lubaczowie ODPUSTY MARYJNE  I PIELGRZYMKI  SAMORZĄDOWCÓW cieszyło się wielkim kultem pielgrzymów, by otrzymywali w nim obfite łaski i błogosławieństwo Boże. Swoją homilię zakończył słowami znanej pieśni: „O Matko Łaskawa, weź w opiekę naród cały. Niech żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały”.

Pod koniec tej Eucharystii Pasterz diecezji bp Wacław Depo zawierzył wierny lud ziemi zamojsko-lubaczowskiej Matce Bożej Łaskawej. Zawierzył Jej ludzi chorych, ubogich i cierpiących, pozbawionych pracy i dachu nad głową. Zawierzył nasze rodziny, prosząc Ją, by ubogacała ich życie wzajemną miłością, otwartością na dar życia, zdumieniem dziecka oraz chroniła je od wszelkich zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Prosił Matkę Bożą Łaskawą, by dała ludziom młodym łaskę rozpoznania prawdy, by nie zagubili się na drogach swojej przyszłości i mieli odwagę być świadkami wiary i nadziei, która w Chrystusie nigdy nie zawodzi. By w serce dzieci wlała miłość, której świat dać nie może, i by budowali swoje życie z Bogiem i na Bogu. W szczególny sposób zawierzył Matce Bożej życie i posługę braci w biskupstwie i kapłaństwie, wychowawców, profesorów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, jak również wspólnoty życia konsekrowanego, by na wzór Sługi Bożego Jana Pawła II oddawali się w służbę Bogu i ludziom. Bp Wacław Depo podczas tej uroczystości wręczył nominację na kanoników Kapituły Konkatedralnej dla: ks. Józefa Dudka, proboszcza z Oleszyc, ks. dr Czesława Szczerby, proboszcza z Narola i ks. Józefa Mazurkiewicza, kapelana szpitala i  duszpasterza Polaków w Niemczech.

Abp M. Mokrzycki wyraził wdzięczność bp Wacławowi Depo za podjęcie i podtrzymywanie więzi diecezji zamojsko-lubaczowskiej z  Archidiecezją Lwowską oraz kultywowanie tych tradycji, które przetrwały na ziemi lubaczowskiej. Podziękował bp. Wacławowi za Jego obecność na licznych uroczystościach we Lwowie, za prowadzone rekolekcje dla tamtejszych kapłanów, wygłaszane referaty na inaugurację roku akademickiego oraz posłania kapłanów do pracy na terenie Archidiecezji Lwowskiej. Przypomniał, że Jego kapłaństwo rozwinęło się pod opieką Matki Bożej Łaskawej czczonej w Lubaczowie, gdyż tu otrzymał święcenia diakonatu i kapłańskie. Dziękując za to wszystko, przekazał na ręce bp Wacława Depo perłowy Różaniec Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest jedną z pamiątek po umiłowanym Ojcu Świętym. „Niech przez ten symboliczny Różaniec będzie On ciągle obecny razem z nami, tak jak był na tym miejscu z nami w dniach 2 i 3 czerwca 1991 r. Niech przez swoje wstawiennictwo uprasza nam łaski dla rozwoju naszego życia duchowego” – powiedział. Dziękując za tę relikwię bp Depo zauważył, że wiele pokoleń chciałoby doczekać takiego czasu, który teraz się spełnił za przyczyną Boga. Podziękował Matce Bożej Łaskawej za to, że nas wychowuje i posyła wychowanych synów tej ziemi w osobach abp M. Mokrzyckiego i bp M. Buczka. Pierwsza Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Łaskawej zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła konkatedralnego, a o godz. 21 odbył się Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył bp Wacław Depo. Po nim wyruszyła procesja różańcowa ulicami Lubaczowa. Rozważaniom Tajemnic Światła przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prał. dr Franciszek Nieckarz. A o północy Pasterkę Maryjną sprawowali księża rodacy i pracujący w przeszłości w lubaczowskim kościele. Warto dodać, że trzydniowe rekolekcje maryjne, przygotowujące do odpustu, głosił ks. prof. Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze raz okazało się, że Matka Boża Łaskawa czule i troskliwie zaopiekowała się Lubaczowem i każdym z nas.

 

Rok 2010 – II Papieski Odpust Maryjny – bp Kazimierz górny

 

W  roku następnym uroczystościom odpustowym przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny. „Serce Podkarpacia i ziemi zamojsko-lubaczowskiej bije dziś mocno w tym Sanktuarium Maryjnym, pod sercem Matki Królowej” – zauważył Pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, witający Gościa z Rzeszowa i zgromadzonych na modlitwie. W homilii bp Kazimierz Górny stwierdził, że obecnie rodzina jest mocno atakowana w mediach. „Naczelnym i fundamentalnym zadaniem każdego z nas jest występowania przeciwko aborcji, in vitro, eutanazji, opowiadanie się za obroną człowieka od momentu poczęcia po naturalną śmierć. Powinniśmy robić wszystko, by w naszych rodzinach rozwijała się miłość, cierpliwość, przebaczenie, aby rodziny były Bogiem silne. Trzeba pielęgnować uczciwość, prawdę, pracowitość życzliwość dla innych. Nie wolno zapominać o naszej przeszłości, aby budować jaśniejszą przyszłość” – mówił kaznodzieja. Podczas tej Eucharystii bp Wacław Depo poświęcił nowy sztandar gminy Lubaczów. Na wzór ślubów króla Jana Kazimierza – marszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński oraz wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, a także przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Wróbel, Rady Miejskiej Zdzisław Cioch i Gminy Lubaczów Roman Cozac – uklękli przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, by w imieniu samorządowców zawierzyć Maryi swoje „małe ojczyzny”. „My samorządowcy z województwa podkarpackiego przychodzimy przed Twój lubaczowski tron Maryjo Królowo, by z okazji 20-lecia odrodzenia się samorządów lokalnych, z  sercem przepełnionym wdzięcznością podziękować za ten czas i za to, co udało się zrobić dla dobra mieszkańców podkarpackiej ziemi. Prosimy Cię, przyjmij nasze sukcesy i porażki, radości i smutki. Powierzamy Tobie Łaskawa Pani naszą przeszłość i przyszłość. Powierzamy mieszkańców naszej Ojczyzny, województwa podkarpackiego, powiatów i gmin Twej Macierzyńskiej opiece” – usłyszeliśmy z ust marszałka Z. Cholewińskiego.

 

Rok 2011 –  III Papieski Odpust Maryjny – ABP Józef Michalik 

 

„Łaskawe oczy na mnie zwróć, w łaskawych dłoniach utul mnie, wierny Lubaczów radosną pieśń, całym swym sercem śpiewać chce” – tą pieśnią rozpoczynali pielgrzymkę samorządowcy Podkarpacia i diecezji zamojsko-lubaczowskiej podczas trzeciego odpustu maryjnego 7 maja 2011 roku. Wraz z nimi pielgrzymował abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także Pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Wacław Depo. Licznie zgromadzonych lubaczowian i pielgrzymów w  lubaczowskiej konkatedrze oraz poczty sztandarowe powitał bp Wacław Depo. „Skupia nas dzisiaj Maryja. I to Jej postawa zawierzenia Bogu, a więc dania własnej odpowiedzi na miłość Boga Jej okazaną dla wszystkich ludzi jest pewną drogą, którą podążał i zrealizował drogę swojego życia i powołania Ojciec Święty Jan Paweł II, a dzisiaj Błogosławiony. Chcemy na Jej wzór i za Jego wstawiennictwem wypowiadać swoje zawierzenie. Chcemy również dać swoją własną odpowiedz na miłość Boga, który nie skąpi Swojej miłosiernej łaski i okazuje ją wszystkim ludziom” – powiedział na powitanie. W tej wspólnocie powitał serdecznie naszego Metropolitę abp Józefa Michalika, przybyłego prosto z Rzymu. W tym przywitaniu zaakcentował wątek osobisty: „To nie jest przypadek, że spotykamy się tutaj w konkatedrze w Lubaczowie. Prawie pięć lat temu decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI zostałem powołany do godności biskupa zamojsko-lubaczowskiego i wtedy poprosiłem Ciebie o udzielenie mi święceń biskupich. I wówczas miałem tego świadomość, że proszę Cię jako ojca mojego wezwania, który osobiście odebrał dar biskupich święceń od bł. Jana Pawła II w rocznicę Jego wyboru 16 października 1986 roku, a więc przed 25 laty. Ks. bp Karol Wojtyła został konsekrowany przez Arcybiskupa tego miejsca Eugeniusza Baziaka – Wygnańca. Wszedłem przez Twoje serce i ręce do Kolegium Biskupów i pragnę dzisiaj mocno wobec swojej wspólnoty na tym miejscu podziękować”. Pasterz diecezji powitał także samorządowców i wszystkich, którzy się trudzą nad kształtem piękna i dobra naszej Ojczyzny. Przybyli na to miejsce, by przed Matką Boską Łaskawą wypowiedzieć swoje zawierzenia, tajemnice, nadzieje, radości i ból i zaprosił do wspólnej ufnej modlitwy za pośrednictwem Pani Łaskawej i bł. Jana Pawła II. W imieniu samorządowców słowa powitania wypowiedziała wtedy też burmistrz miasta Lubaczowa Maria Magoń: „Wielki to dla mnie i Lubaczowa honor powitać Wasze Ekscelencje w naszym mieście. Nasze serca przepełnia wiara i radość z faktu, że Czcigodnych Gości witamy u stóp obrazu Matki Bożej Łaskawej w miejscu, w którym 20 lat temu modlił się i głosił homilię już dziś Bł. Jan Paweł II, orędownik małych ojczyzn, wielki patriota. Za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej wypraszał łaski dla ziemi lubaczowskiej i ziemi lwowskiej. Biorąc przykład z tych wszystkich bohaterów, świętych i mądrych ludzi i my dzisiaj podczas drugiej pielgrzymki samorządowców i odpustu maryjnego pragniemy zawierzyć Maryi nasze serca, naszą pracę, nasze małe ojczyzny. Dobro i piękno, uczciwość i sprawiedliwość, miłość – te wartości powinny być podstawą wszelkich naszych działań skierowanych na dobro człowieka, rodziny, wspólnot lokalnych. I o to modlić się chcemy dziś, a Ekscelencje prosimy o przewodnictwo w tym modlitewnym zgromadzeniu”. Proboszcz ks. kan. Andrzej Stopyra poprosił Arcybiskupa Metropolitę o poświęcenie organów piszczałkowych, które wysiłkiem parafii konkatedralnej zostały ufundowane dla tej świątyni, do budowy której przystąpiono 30 lat temu, a 20 lat temu poświęcił ją Papież Polak. Jak powiedział proboszcz: „W ten sposób chcemy oddać hołd bł. Janowi Pawłowi II i wszystkim budowniczym tej świątyni. Instrument ten będzie upiększał Liturgię sprawowaną w tym kościele”. Abp Józef Michalik modlił się do Boga: „Pobłogosław te organy, aby nasze hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twego Majestatu. Niech nasze uwielbienie i prośby wspierane dźwiękiem organów wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności przez Chrystusa Pana naszego”. Poświęcił organy. Wszyscy wysłuchali ich dźwięku, gdyż organista zagrał na nich po jednym utworze Bacha i Ogińskiego. „Te pięknie wypowiedziane dziś słowa wprowadzają nas do tajemnicy Najświętszej Ofiary, w czasie której chcemy przeżyć spotkanie z Chrystusem, wejść w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Odpust jest otwarciem bram nieba wobec człowieka przepraszającego Boga za swoje grzechy, pragnącego rozpocząć nową drogę swojego życia. Intencje zostały już wypowiedziane. Ludzie zapracowani w społecznym trudzie chcą sięgnąć do Bożej mądrości, Bożej łaski, aby ten trud mógł być skuteczny. Organy 32-głosowe niech pomogą dźwigać kulturę muzyczną, religijną. Piękna 5. rocznica posługi Biskupa jest zaproszeniem do modlitwy, by doznawał rosnącej miłości przez was i zrozumienia przez swoich kapłanów, osoby konsekrowane i lud Boży” – powiedział abp Józef Michalik na początku koncelebrowanej Eucharystii przez liczne grono kapłanów pod Jego przewodnictwem. W homilii Arcybiskup zauważył, że dzisiaj czcimy Maryję Łaskawą, a więc „pełnej łaski” u Boga. W planach Bożych pełnia człowieka może się rozwijać, doskonalić w nieskończoność, bo Bóg jest nieskończony. Jeśli rozwija się nasza miłość, to rozwija się szansa poszerzenia tej pełni. Potrzeba, by człowiek ciągle zdobywał, pogłębiał swoją wiarę i kontakt z Panem Bogiem. Utrata wiary, jej osłabienie to wielka pustka, utrata sensu życia. Jest wiele ludzi, którzy przeżywają tę pustkę, zanurzają się w zło. Są ludzie, wydawcy, gazet w naszej Ojczyźnie, którzy propagują zło, nienawiść, brud, nieczystość. Warto stawiać na dobro. Przykład dał nam Jan Paweł II, po śmierci którego nie skończyło się Jego oddziaływanie. Ludzie utożsamiają się z Nim. Po beatyfikacji staje się nam jeszcze bardziej bliski. Na nowo wkracza w historię ludzi i świata. Piękno życia z Bogiem dotyczy każdego z nas. Każdy jest zaproszony do tego, by rozwijał życie z Bogiem, zasmakował w wierze, w miłości Boga i każdego człowieka. Nawiązując do pielgrzymki samorządowców Arcybiskup zauważył, że reforma samorządowa przynosi dobre skutki. Przekazano część władzy, pieniędzy społecznościom lokalnym. Ludzie zaczęli wychodzić z pasywności, że nic nie da się zrobić. Jeśli na czele stanie dobry organizator, człowiek dynamiczny, to daje się wiele zrobić. Na płaszczyźnie społecznej powstało wiele ruchów, stowarzyszeń, również w Kościele, chociażby Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Rodziny Szkół Jana Pawła II, które uczą współpracy i działania dla dobra wspólnego. Są i niebezpieczeństwa. Zamiast troski o Ojczyznę, politycy troszczą się o interes partii. Europejskie demokracje chrześcijańskie są w kryzysie. Prawicowe partie odstępują od zasad, np. we Włoszech partie prawicowe wypowiedziały się za aborcją. Jeśli obudzi się człowiek w człowieku, chrześcijanin w chrześcijaninie, katolik w katoliku to wtedy można coś zrobić. Życie z wiarą, według prawa Bożego i zasad Ewangelii, z Chrystusem, staje się łatwiejsze Dlatego Papież Jan Paweł II w Skoczowie wołał o ludzi sumienia, apelował o ład moralny. Ojciec Święty nie bał się zabierać głosu w trudnych sprawach. Uczył nas myślenia w nowoczesnym świecie. Jego nauczanie jest programem do zrealizowania przez nas. Wskazania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i polskich Biskupów nie straciły z aktualności. To polskie duszpasterstwo Ojciec Święty Jan Paweł II poniósł do Rzymu i na cały świat. Jedyną drogą do zwycięstwa dobra nad złem, pięknego i udanego życia oraz do zbawienia jest wierność Bogu.

Pod koniec Mszy św. przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej uklękli: marszałek woj. podkarpackiego Mirosław Karapyta, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz, starosta lubaczowski Józef Michalik, burmistrz Lubaczowa Maria Magoń, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, by w imieniu wszystkich samorządów złożyć akt zawierzenia małych ojczyzn Pani Łaskawej. Akt ten odczytał Mirosław Karapyta. Przypomniał, że 1 kwietnia 1656 roku przed tym wizerunkiem król Jan Kazimierz dziękował za uwolnienie Ojczyzny ze szwedzkiej opresji i zawierzył swój kraj Pani Łaskawej. Zobowiązał się do przeprowadzenia reform, a jego niezrealizowane obietnice są zadaniem do wypełnienia przez obecne władze. Przed tym obrazem 20 lat temu modlił się w Lubaczowie Ojciec Święty Jan Paweł II i uczył sztuki wybaczania win, tolerancji, szukania porozumienia ponad podziałami, budowania społecznego ładu. „Przyrzekamy pielęgnować w naszych wspólnotach ducha tolerancji i współpracy. Przyrzekamy strzec wolności i umacniać ją przez rozumną troskę o sprawy publiczne. Przyrzekamy kierować się w pełnieniu publicznych urzędów papieskim wezwaniem „jedni drugich ciężary nosicie” jako programem społecznej solidarności z potrzebującymi. Pani Łaskawej powierzamy wszystkie sprawy lokalnych wspólnot, prosząc o orędownictwo w codziennych potrzebach przed obliczem Boga Najwyższego” – tymi słowami akt zawierzenia zakończył marszałek M. Karapyta. Złożono pod obrazem kwiaty. Arcybiskupowi J. Michalikowi za sprawowaną Eucharystię podziękował przewodniczący Rady Parafialnej. Uroczystości odpustowe zakończone zostały wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odmówieniem Litanii Loretańskiej, Pasterskim błogosławieństwem i odśpiewaniem „Boże coś Polskę”.

 

Rok 2012. IV Papieski Odpust Maryjny – ABP Wacław Depo

 

Czwarty z kolei odpust ku czci Pani Łaskawej, a trzecia pielgrzymka samorządowców do lubaczowskiej konkatedry 7 maja 2012 roku odbyła się pod przewodnictwem abp Wacława Depo, który został powołany na metropolitę częstochowskiego. Powitał go bp Mariusz Leszczyński, zapraszając na kolejne święta i uroczystości na ziemi zamojsko-lubaczowskiej. „Jesteśmy tutaj u siebie. Kościół jest naszym domem. Każdy z was, niezależnie od miejsca posługi wie, że tam gdzie jest Kościół, tam jest Bóg, a gdzie jest Bóg – jest przyszłość. Papież Benedykt XVI uczy nas, że gdzie jest Kościół jest i Matka, dana z wysokości krzyża Przybywamy na to miejsce, by wpatrywać się w oblicze Maryi i prosić o potrzebną pomoc i światło” – powiedział Gość z Częstochowy, rozpoczynając Mszę św. odpustową. W homilii Arcybiskup przypomniał, że ponad 356 lat temu król Jan Kazimierz, klęcząc w katedrze we Lwowie, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, oddał siebie i cały naród w osobliwą opiekę i w obronę Matce Bożej. Za jego przykładem po raz trzeci samorządowcy klękają przed tym wizerunkiem, gdyż wiedzą, że „Maryja jest dla nas wielkim znakiem z nieba, ukazującym drogę do swojego Syna Odkupiciela”. Abp Wacław Depo zauważył, że zaleźliśmy się w kolejnym wirze przemian społecznych, politycznych wyborów. Podał wybrane przykłady. Nowy prezydent Francji w kampanii wyborczej zapowiedział wprowadzenie laicyzacji do konstytucji, aborcję i eutanazję. Pod pretekstem zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, chce się wprowadzić „uśpione paragrafy”, które stać się mogą narzędziem do walki z katolicką koncepcją człowieka, macierzyństwa i rodziny. Skrajnie lewicowe środowiska na ulotkach i hasłach oskarżają Kościół katolicki, że prześladuje kobiety, bo nie pozwala na aborcję, zakazuje in vitro, nie zgadza się na legalizację związków jednopłciowych i święcenia kapłańskie kobiet. Arcybiskup przywołał na pamięć myśli kard. J. Ratzingera, który w „Raporcie o stanie wiary” wskazał na ratunek, który wykazał swoją skuteczność przez wszystkie wieki. Jeżeli chcemy poznać prawdę o Bogu, Chrystusie, Kościele i człowieku potrzeba związać się z Matką Bożą. Maryja powinna być szczególnie w dobie dzisiejszej nauczycielką w głoszeniu Ewangelii współczesnej. Jest Ona wzorem dla człowieka. Kard. Karol Wojtyła, podczas peregrynacji obrazu jasnogórskiego w 1978 roku mówił, że Maryja, nasza Matka pragnie zespolić wszystkich Polaków, a przede wszystkim każdą rodzinę po to, aby była oparciem dla każdego rodzącego się człowieka. Rozbicie rodziny jest ogromną klęską narodu.

Dlatego trzeba oddać hołd wszystkim, którzy troszczą się o obronę życia, oddają się w służbie potrzebującym opieki. „Prośmy o dary potrzebne nam wszystkim, o dary mądrości i rozumu oraz serca, które nigdy nie będą się sprzeciwiać Bogu i jego prawom, a wówczas będziemy prawdziwymi świadkami Boga w Ojczyźnie naszej i wobec Europy i świata. Tym samym okażemy się prawdziwymi dziećmi Maryi. Ona wspiera nas w pielgrzymce wiary i nadziei, która zawieść nie może, poprzez Ducha Świętego jest rozlana w naszych sercach” – tymi słowy Arcybiskup zakończył tę piękną homilię. Pod koniec Mszy św. uklękli przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej przedstawiciele samorządowców Podkarpacia i diecezji zamojsko – lubaczowskiej: marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, starosta lubaczowski Józef Michalik, burmistrz Lubaczowa Maria Magoń, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, by zawierzyć losy swoich małych Ojczyzn Pani Łaskawej. Marszałek M. Karapyta przypomniał, że w tym miejscu i przed tym obrazem modlił się 21 lat temu papież Jan Paweł II. Uczył nas ducha trudnej sztuki wybaczania, tolerancji dla odmiennych poglądów, szukania porozumienia ponad podziałami. Ojciec Święty wówczas powiedział: „Tu, na tym miejscu, trzeba w sposób szczególny prosić Pana dziejów, przez pośrednictwo świętych patronów Polski, Litwy i  Rusi, aby to dobro, które łączy, zawsze ukazywało się mocniejsze od wszystkiego, co w ciągu dziejów, a zwłaszcza w czasach ostatnich, różniło i dzieliło – czasem aż do przelewu krwi”. W  imieniu samorządowców ich przedstawiciele przyrzekali „pielęgnować w  naszych wspólnotach ducha tolerancji i współpracy”, „strzec wolności i umacniać ją przez rozumną troskę o sprawy publiczne”, a Pani Łaskawej powierzyli „wszystkie sprawy naszych lokalnych społeczności, prosząc o orędownictwo w naszych potrzebach przed obliczem Boga Najwyższego”. Przy śpiewie chóru „Gaude Mater Poloniae” złożono przed obrazem wiązanki kwiatów. Wzruszony Arcybiskup przed błogosławieństwem powiedział krótko: „Uwielbiam tę miłość, którą pośród was doświadczyłem. Uwielbiam tę miłość w jakikolwiek sposób objawiła się ona przez was. Bóg niech będzie uwielbiony”. A ponieważ trwają nabożeństwa majowe, wszyscy uklękli przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, a abp Wacław Depo przewodził Litanii Loretańskiej. Śpiewem „Boże coś Polskę” zakończyło się to nabożeństwo. Po nim odbyło się spotkanie w sali teatralnej. Był a okazja do rozmów, podziękowań. Abp W. Depo wspominał: „Na ten papieski odpust prosiliśmy i byli obecni w poprzednich latach: abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski, abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Sugerowałem w roku ubiegłym, by zaprosić maryjnego arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. I został zaproszony metropolita częstochowski. A więc przyjechałem. Nie powiem jak papież – żal odjeżdżać. Jestem pod sercem Matki. Dlatego zapraszam was na te same drogi. Do zobaczenia! Gdy Zamość i Lubaczów będzie pielgrzymował do Częstochowy, to ja was oprowadzę i zapytam: Żal wam?” Takich rozmów i wspomnień było więcej.

 
ROK 2013 – V Papieski Odpust Maryjny – bp marian rojek

 

„Na piątym już odpuście  bardzo serdecznie proszę Jego Ekscelencję Biskupa Mariana Rojka, o sprawowanie tej Najświętszej Ofiary w intencji samorządowców Podkarpacia i Ziemi Lubelskiej, którzy dziś już po raz czwarty przybywają przed oblicze Matki Łaskawej Lwowskiej i Lubaczowskiej, aby modlić się o Jej opiekę. Przewodniczy im wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński i wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik oraz burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Cieszę się, że tegorocznym uroczystościom towarzyszy tak podniosłe wydarzenie – odsłonięcia przed nami tajemnicy ołtarza „Gwiazda Kazachstanu”. W tym ołtarzu do 16 maja będziemy adorować Jezusa Eucharystycznego, dzień i noc modlić się o pokój na świecie, w Ojczyźnie i w naszych sercach. Będziemy zawierzać Jezusowi i Maryi wszystkie nasze sprawy. Boża Opatrzność sprawiła, że razem z nami modli się proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w ks. Tomasz Pyś. Niech nasza Pani Łaskawa będzie razem z nami, towarzyszy naszym modlitwom” – powiedział w słowach powitania dziekan i proboszcz lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra.

„Panno Łaskawa, Ty najlepiej wiesz, że łaska i dar pokoju musi być najpierw przyjęte przez każdego z nas w sercu, aby potem owocowały w myślach, życiu i w relacjach do drugiego człowieka. Dlatego dzisiaj, w ten maryjny dzień odpustowy, stając przed ołtarzem Chrystusa, prosimy o łaskę miłosierdzia, abyśmy byli gotowi ten dar Bożego pokoju przyjąć i nim owocować” – tymi słowami rozpoczął Pasterz diecezji sprawowanie Eucharystii z udziałem dużej grupy kapłanów. W homilii bp M. Rojek zauważył, że w dzisiejszym świecie nie ma nic za darmo, a wszystko ma swoją cenę, tylko od Boga otrzymujemy wszystko gratis, bo Jego łaski nie są do sprzedania. „Naśladujmy Maryję w tej gotowości do pomagania człowiekowi, nie uzależniając naszego czynienia dobra od ludzkiej wdzięczności, czy będzie on w stanie nam się zrewanżować. Matce Bożej najbardziej zależy na tym, abyśmy się rozmiłowali w Jej Synu Jezusie Chrystusie. Byśmy karmili się Jego ciałem, byśmy słuchali Jego słowa i kontemplowali Jego obecność, ukrytą pod postacią eucharystycznego chleba, rozpoznając w naszym życiu Bożą Opatrzność. Macie szczęście w tych kilku majowych dniach do adoracyjnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, prezentowanym w szczególnym ołtarzu nazywanym Gwiazdą Kazachstanu”, które to dzieło znajduje się drodze do swojego celu, jakim jest kazachstańskie Oziornoje. Przed tym szczególnym ołtarzem „Gwiazdą Kazachstanu”, jak i przy tym centralnym stołem tej świątyni, przy którym teraz się gromadzimy podczas eucharystycznej celebracji oraz przed obliczem Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa, wizerunkiem koronowanym 30 lat temu na Jasnej Górze przez bł. Jana Pawła II jesteśmy zachęceni do tego, by Bogu dziękować za hojne dary, że obdarzył nas rodziną, przyjaciółmi, życiem, talentami, wiarą, miłością, świętością.

Wszystko czyńmy na chwałę Boga” – mówił Biskup w swej pięknej homilii. Pod koniec Eucharystii głoś zabrał kapłan z Kazachstanu. „Kiedy pielgrzymi pytają, czy zdarzają się obecnie cuda, jeden z moich parafian odpowiada, że takim cudem jest, że mamy kościół, mamy kapłana, że możemy się pomodlić. Takim cudem jest to, że od rana do wieczora w naszej małej wspólnocie (bo na Mszę św. uczęszcza ok. 80 osób), trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. W głębi serca tkwi świadomość, że w tym jest nasza siła. Życzę wam w imieniu moich parafian, by Matka Boża Łaskawa i w waszym życiu sprawiła cud, byście na co dzień byli z Chrystusem, nigdy Go nie utracili na drogach waszego życia” – powiedział proboszcz z parafii Oziornoje ks. Tomasz Pyś. Następnie przed wizerunkiem Pani Łaskawej i Najświętszym Sakramentem w ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu” uklękli: wicemarszałek Zygmunt Cholewiński, wicewojewoda Alicja Wosik, starosta Józef Michalik, burmistrz Maria Magoń, wójt Wiesław Kapel, by w imieniu samorządowców dwóch województw – podkarpackiego i lubelskiego, zawierzyć swoje małe ojczyzny Matce Bożej Łaskawej Lwowskiej i Lubaczowskiej. Burmistrz Maria Magoń przywołała na pamięć przed tym wizerunkiem składane śluby przez króla Jana Kazimierza z 1656 roku i słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w tej konkatedrze w 1991 roku. Zawierzyła radości i smutki małych ojczyzn opiece Pani Łaskawej. W imieniu samorządowców Podkarpacia i Lubelskiego za sprawowaną Eucharystię podziękował bp. Marianowi Rojkowi i kapłanom starosta Józef Michalik. Potwierdził, że „samorządowcy niczego nie otrzymują za darmo”, a władze nakładają na nie coraz to nowsze zadania do wykonania, nie dając na to pieniędzy. Dar, który otrzymujemy za darmo jest tutaj, w tym miejscu, u Pani Łaskawej i dlatego co roku przychodzimy tutaj.

 

ROK 2014 – Odpust Maryjny w Roku Kanonizacji św. Jana Pawła II – abp Mieczysław mokrzycki

 

Pieśnią „Matko która kochasz” zakończyło się to majowe nabożeństwo odpustowe. „Pragniemy tego wieczoru czcić Matkę Boską Łaskawą, która jest nam tak bliska, przy której dokonało się tak wiele ważnych wydarzeń tutaj w Lubaczowie. Pamiętamy koronację tego obrazu z 1983 roku przez papieża Jana Pawła II, dzisiaj naszego wielkiego Świętego. Możemy być dumni i zaszczyceni tym, że ten słynny obraz, przed którym król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, był czczony także w tej świątyni. Dzisiaj przed tym obrazem modlimy się, by wypraszać potrzebne łaski dla nas, dla Kościoła i Ojczyzny.(…) Tu przed laty modlił się dziś już święty Jan Paweł II. Tę uroczystość przeżywamy w czasie niezwykłym. Jest jakaś szczególność tej chwili, bo to wszystko świeżo po kanonizacji dwóch papieży. Dziękujemy Bogu, że tej naszej dzisiejszej uroczystości przewodniczy metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Dzięki Twojej obecności razem z nami na tej modlitwie, to ten Święty jest jeszcze bliżej naszego serca, naszej codzienności, naszych trosk i naszej nadziei. Bo przecież przez wiele lat posługiwałeś Ojcu Świętemu jako Jego sekretarz. Stąd nasza bliskość tego Papieża przez twoją osobę i za to dziękujemy” – tak rozpoczął kolejną uroczystość odpustową bp Mariusz Leszczyński 7 maja 2014 roku. Powitał wszystkich kapłanów na czele z ks. Inf. Janem Jagodzińskim oraz samorządowców. „To święto jest także świętem naszych samorządowców, którzy po raz piąty modlą się w tej świątyni. Po przewróceniu w Polsce samorządów z perspektywy minionych lat możemy powiedzieć, że spełniły one pokładane w nich nadzieje i oczekiwanie społeczne. Po latach totalitarnego centralizmu możliwa jest zasada pomocniczości, tak mocno zalecana przez papieża Jana Pawła II, dzięki której została wyzwolona energia ludzi do wzięcia odpowiedzialności za losy swoich małych ojczyzn. Reforma samorządowa pozwoliła budować społeczeństwo obywatelskie, dała rodzinom, władzom, instytucjom społecznym uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym, politycznym. Uświadomiła, że każda osoba, rodzina mają wspólnocie do zaoferowania coś oryginalnego i niepowtarzalnego. Nauczyła patriotyzmu. Życzę, by waszym fundamentem działań była wiara w Boga, wartości ewangeliczne, zasady katolickiej nauki społecznej. Niech waszą dewizą będą słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Lubaczowie: „Nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, które Mądrość Boża zapuściła w naszych ziemiach i naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa na których spoczął znak wiecznego zbawienia” – dopowiedział bp M. Leszczyński. Koncelebrowanej Mszy św. odpustowej przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W homilii przypomniał, że kult Matki Bożej Łaskawej we Lwowie trwał do 1945 roku. Jej cudowny wizerunek wyjęty z głównej nastawy ołtarza katedry i ukryty w obawie przed zniszczeniem został zabrany przez abp. Eugeniusza Baziaka do Polski. Był w Krakowie,

 

Tarnowie, w 1968 roku przez bp. Jana Nowickiego sprowadzony do Lubaczowa, a do publicznego kultu oddany został przez bp. Mariana Rechowicza w prokatedrze. „Drogi naszego życia przyprowadziły nas do Matki, która nieustannie zapewnia nas o swojej miłości. Przyszliśmy do Matki, która doświadczyła chwały i pohańbienia. Chwały jaką otoczyli ludzie wiary, która broniła ich przed złem, prowadziła drogą ewangelicznego życia, dawała bezpieczne schronienie. Pohańbienia doznała od tych, którzy podnieśli rękę na jej dom – kościoły. Zaświadczam o tym dzisiaj, jako syn ziemi lubaczowskiej, a równocześnie arcybiskup – metropolita lwowski. To co pochodzi od Boga nie ginie. Po pohańbieniu przychodzi odrodzenie, mocniejsza wiara, niezachwiana nadzieja, zwycięstwo dobra nad złem. Jan Paweł II w Lubaczowie 3 czerwca 1991 roku powtórzył „Tyś jest dumą naszego narodu” – mówił abp M. Mokrzycki w homilii. Jej znaczną część poświęcił samorządowcom. „Dźwigacie na swoich ramionach brzemię odpowiedzialności za dziś i jutro swoich małych ojczyzn. Samorządowiec jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. (…) Nie wstydźcie się. Brońcie krzyża. Dziękujmy, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech przypomina o miłości Boga do człowieka. Posłani zostaliście do ludzi i macie ich ubogacić. Z wiary rodzi się potrzeba nadprzyrodzona wrażliwość na potrzeby innych. Siła państwa zależy od sprawnej działalności samorządów, które powinny dbać o to, by dla wszystkich starczyło chleba i żywności i by nikt nie czuł się zapomniany. Proszę was o  sprawiedliwość myśli, mowy, postępowania Swoją sprawiedliwość opierajcie o kamienne tablice z Bożymi przekazaniami. Nikt z nas nie został zwolniony z odpowiedzialności za swoje zbawienie. Sam musi przejść tę drogę, by spojrzeć w oczy Boga. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Jest z wami Matka Boża Łaskawa i ten, który Jej zawierzył do końca – Święty Jan Paweł II” – mówił w homilii Arcybiskup. Ta Msza św. odpustowa, dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, rozpoczęła się od wyśpiewania introitus, czyli liturgicznego utworu muzycznego. Pierwszą część „Wielkiej mszy na cześć Jana Pawła II”, głosem sopranowym zaprezentowała Grażyna Zielińska, natomiast prof. Jan Purzycki akompaniował jej na skrzypcach, a Wojciech Żdżarski na organach. Muzycy z Wiednia wykonali mszę skomponowaną przez Geralda Spitznera na cześć Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała być zaprezentowana w Watykanie na 85. urodziny papieża. Podczas Mszy Świętej w imieniu samorządowców Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z starostą lubaczowskim i burmistrzem miasta, wójtem gminy Lubaczów, zawierzył nasz kraj Maryi. Natomiast abp Mokrzycki poświęcił obraz z postacią Jana Pawła II, namalowany przez lubaczowskiego malarza-artystę Janusza Szpyta, To dzieło będzie znajdować się w ołtarzu wzniesionym ku czci Świętego Jana Pawła II w konkatedrze. Ostatnia część tej pielgrzymki samorządowców odbyła się w podziemiach konkatedry, gdzie otwarto wystawę „Śladami Świętego Jana Pawła II na Lubaczowskiej Ziemi”. W sali teatralnej odbyło się spotkaniem z abp Mieczysławem Mokrzyckim, które poświęcone zostało prezentacji książki pt. „Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II”. Jest to druga publikacja, po „Najbardziej lubił wtorki” redaktor Brygidy Grysiak i abp. Mieczysława Mokrzyckiego, opowiadająca o życiu codziennym polskiego Papieża. W kolejnych latach będą kolejne odpusty ku Czci Matki Bożej Łaskawej. Będzie kolejna okazja wspominania Świętego Jana Pawła II, przypominania Jego nauczania.

 

 
ROK 2015 – Papieki Odpust Maryjny – Bp. Mieczysław Cisło

 

W  liturgiczne święto Matki Bożej Łaskawej 7 maja 2015 roku. w lubaczowskiej konkatedrze odbył się kolejny odpust ustanowiony przez papieża Benedykta XVI połączony z szósta pielgrzymką samorządowców z województwa podkarpackiego i lubelskiego. „Pani Łaskawa obrała sobie lubaczowską ziemię i tę świątynię, aby tutaj odbierać cześć. Od sześciu lat przychodzą do Niej samorządowcy woj. podkarpackiego i lubelskiego, aby zawierzyć Jej swoje małe ojczyzny. Naszym modlitwom będzie przewodniczył pomocniczy biskup z Lublina Mieczysław Cisło, którego serdecznie witam, jak również kapłanów na czele z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr. Michałem Maciołkiem. Witam na tej Eucharystii marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla wraz z wicemarszałkami i przewodniczącym Sejmiku Bogdanem Romaniukiem, wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską, członka Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, starostów, burmistrzów, wójtów, radnych z obu województw, poczty sztandarowe, parafian, wszystkich wiernych na tym papieskim odpuście maryjnym” – powiedział w słowach powitania dziekan i proboszcz lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra. „W lubaczowskiej Kanie gromadzi nas Jezus Chrystus, który jako pierwszy dokonał cudu zamiany wody w wino na prośbę Matki Maryi.

Podczas Eucharystii zamienia wino w swoją krew, a chleb w swoje ciało. Dzisiaj przychodzimy to tej Kany lubaczowskiej, aby przedstawić nasze sprawy, by Chrystus tę wodę naszych trosk przemieniał w wyborne wino naszych sukcesów i naszych zwycięstw. Przychodzimy, by podziękować w pierwszą rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II za dar tego herosa wiary i miłości, zrodzonego na polskiej ziemi i ofiarowanego Kościołowi powszechnemu poprzez pontyfikat nadzwyczajny w dziejach całego Kościoła. Wszystkie nasze troski i lęki zawierzam Tej, która dana jest nam ku obronie, która nas jednoczy z katedrą lwowską w której obrała sobie tron i tutaj w Lubaczowie. Odpust ten to dzień szczególnej łaski, prośmy o nią dla nas i naszej Ojczyzny” – powiedział na wstępie tej Eucharystii bp Mieczysław Cisło. Gość z Lublina w homilii mówił o roli Maryi w historii Kościoła i Polski, Przypomniał o polskich zwycięstwach za wstawiennictwem Matki Bożej. Wspomniał 1kwietnia 1656 roku kiedy to w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz zawierzał Matce Bożej Łaskawej opłakane losy swojej Ojczyzny, przygnębionej potopem szwedzkim, składał w Jej dłonie wszystkie nadzieje Polaków na zwycięstwo, które przyszło przez Nią. Ponowił te nadzieje Prymas Polski kard August Hlond, kiedy nasza Ojczyzna stawała w obliczu nowego zniewolenia i nowego potopu tym razem czerwonego, on powtarzał „zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”. I przyszło. Jakże nie dziękować Bogu za te zwycięstwa. Biskup w dalszej części homilii przypomniał, że obecnie obchodzimy Rok Świętego Jana Pawła II uchwalony przez Parlament, w którym przemawiał Papież Polak i ostrzegał przed zniewoleniami nowych ideologii, filozofii tak odległych od etosu i biosu  polskiego narodu. Mówił o zagrożeniach w naszej europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej ze strony ateizmu, laicyzmu, o nasileniach pogardy dla Boga, dla wartości chrześcijańskich. dyskryminowaniu Kościoła. Podważa się tradycyjny model rodziny, obecność religii w szkołach. – „Kościół ciągle powtarza, każde życie jest święte, człowiek nie może czynić się panem życia, Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania, tożsamości człowieka. Chrześcijaństwo jest religią uniwersalnej miłości” – mówił Biskup. Powtórzył za Ojciec Świętym, że „Polska potrzebuje ludzi sumienia”. Człowiek sumienia jest gotów na wyrzeczenia i ofiary. podejmuje ważne i odpowiedzialne zadania, buduje królestwo prawdy i miłości w swojej rodzinie, w pracy i życiu społecznym. Nie może być nie wrażliwy na krzywdę bliźnich. Kiedy rodacy zawierzali trudne losy i momenty w naszym życiu Chrystusowi Panu przez serce tej która została wybrana na Królową Polski, zwyciężali. Nadzieje były spełnione. Dlatego wszystkie nasze niepokoje i lęki, które wypełniają nasze serce myśląc o jutrze, złóżmy dziś Matce Bożej Łaskawej, której łaskami słynący obraz jest tu czczony – radził Biskup. Pod koniec Mszy św. samorządowcy dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej Łaskawej swoich małych ojczyzn. Przed jej cudownym obrazem uklękli ich przedstawiciele: marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, członek Zarządu Woj. Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, starosta lubaczowski Józef Michalik, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, a akt zawierzenia wypowiedział marszałek W. Ortyl. „Zebraliśmy się po raz szósty w lubaczowskiej konkatedrze, aby przed Twoim obliczem Pani Łaskawa dziękować za otrzymaną dobroć i łaskę, a także wyprosić wsparcie na kolejne miesiące naszej służby na rzecz woj. podkarpackiego i lubelskiego. Wierzymy, że przynosząc prośby przed Twoje łaskawe oblicze zostaniemy wysłuchani i otoczeni Twoją serdeczną opieką. Kierujemy się wiarą i ufnością, tak jak król Jan Kazimierz, który w 1656 roku powierzył Ci sprawy Ojczyzny, przyrzekając uwolnić naród od ciężarów i ucisku” – mówił. Przypomniał, że przed tym świętym wizerunkiem modlił się Jana Paweł II w czerwcu 1991 roku i zachęcał do troski o drugiego człowieka i rozwój duchowy. „Będziemy postępować tak, aby stać się godnymi kontynuatorami Jego dziedzictwa. Wierzymy Matko Najświętsza, że jesteś naszą opiekunką oraz przewodniczką i będziesz nas wspierać oraz pomożesz nam podejmować mądre i roztropne decyzje z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny” – zakończył Marszałek.

Przedstawiciele samorządów złożyli kwiaty przed obrazem Pani Łaskawej. Liturgię Mszy św. uświetnił chór „Michael” z Kańczugi. On też rozpoczął agapę w podziemiach konkatedry, przygotowaną przez Zespół Szkół w Oleszycach. Była okazja do szczerych rozmów i zwiedzenia Muzeum Konkatedralnego. Odpusty te świadczą też o ogromnej wymowie lubaczowskiego kościoła.

 

2016 rok – VII Papieski Odpust maryjny – Abp Edward Nowak

 

Odpust papieski ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej połączony z siódmą pielgrzymką samorządowców województwa podkarpackiego i lubelskiego odbył się w Lubaczowie 7 maja. Uroczystości te poprzedzone zostały konferencją naukową ks. prof. Janusza Mierzwy z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na temat: „Społeczny wymiar misji Kościoła w przekazie wartości i kształtowania tożsamości narodu”.

Gość z Rzymu

Koncelebrowanej Mszy św. odpustowej przewodniczył abp Edward Nowak z Rzymu. Na wstępie do Eucharystii bp Marian Rojek powiedział: – Zaprosiła nas tutaj Matka Boża Łaskawa. Łaskawa dla Ojczyzny i dla naszego regionu. Przychodzimy do naszej konkatedry w związku z osobą Maryi, naszą historią związaną z 1050-leciem Chrztu Polski i 360. rocznicą ślubów Jana Kazimierza przed tą Panią, która na nas patrzy w sposób szczególny i łaskawy. Spotykamy się w tej wspólnocie eucharystycznej z przedstawicielami samorządów różnych stopni. Pragnę pozdrowić Marszałka Województwa Podkarpackiego i pracowników jego urzędu, Panią Wojewodę, przedstawicieli władz powiatowych i gminnych. Szczególnym gościem naszego spotkania jest abp Edward Nowak, który przez wiele lat pracował w Rzymie i był świadkiem życia naszego Papieża – św. Jana Pawła II. Cieszę się z obecności tylu kapłanów, pocztów sztandarowych, grup i stowarzyszeń modlitewnych, a wśród nich Rycerzy Kolumba, gości spoza diecezji. Wpatrujmy się w Maryję, która umiała słuchać Boga, która cały czas słucha także człowieka. Uczy nas jak słuchać Boga, własnego dobrze ukształtowanego sumienia, uczy wrażliwości na troski i potrzeby drugiego człowieka – mówił bp Rojek.

W homilii abp E. Nowak przekazał pozdrowienia i błogosławieństwo ze stolicy wszystkich chrześcijan. Przypomniał, że Rzym jest stolicą naszej zachodniej, europejskiej kultury i cywilizacji. – Papież Jan Paweł II był przejęty wizytą w Lubaczowie 25 lat temu. Zaczął swoje przemówienie słowami: „Z wielkim wzruszeniem staję w ten niedzielny wieczór w progach prokatedry w Lubaczowie. Wzruszenie to pochodzi z motywów osobistych” i wspomniał śp. Eugeniusza Baziaka i swój udział w jubileuszu 25-lecia jego święceń biskupich. Przypomniał, że z jego rąk otrzymał na Wawelu 28 czerwca 1958 r. święcenia biskupie i był jego biskupem pomocniczym do śmierci w 1962 r. – mówił Arcybiskup, uczestnik tamtej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. – Charakterystycznymi gestami jego osobowości były szeroko otwarte ramiona, gdy witał tłumy, witał się z ludźmi i drugi gest skupienia na modlitwie ze złożonymi dłońmi, gdy klęczał na klęczniku i rozmawiał z Bogiem. Codziennie w swojej kaplicy miał na klęczniku położone karteczki i listy od ludzi z całego świata z prośbą o modlitwę w nieszczęściach, kłopotach, ale i podziękowania. Czytał je długo i przedstawiał Panu Jezusowi w tabernakulum – mówił gość z Rzymu. Stwierdził, że nadal są aktualne przesłania: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Cały Twój”.

Zawierzenie Matce Bożej

Pod koniec Eucharystii aktu zawierzenia swoich małych ojczyzn Matce Bożej Łaskawej dokonali przedstawiciele samorządów: marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, starosta lubaczowski Józef Michalik, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel. „Matko Łaskawa! Klęcząc przed Twoim obliczem, wyrażamy wdzięczność za wszystkie lata Twojej opieki i matczynej miłości. Równocześnie pragniemy podziękować za dobro oraz wsparcie, jakie dawałaś nam i dajesz każdego dnia. (…) Klęcząc w pokorze, pragniemy odnowić przymierze i na nowo zawierzyć Ci, Twojej opiece i dobroci powierzając sprawy publiczne naszych małych ojczyzn oraz codzienne troski ich mieszkańców. Składając podziękowanie za łaskę godnego przeżywania rocznicy Chrztu Polski i ślubów lwowskich, prosimy, abyś była naszą opiekunką i przewodniczką na ścieżkach życia. Królowo Polski, błagamy Cię również, abyś udzieliła nam pomocy, byśmy umieli mądrze i roztropnie podejmować decyzje oraz kierować naszy i wspólnotami w duchu chrześcijańskiej jedności i miłości bliźniego. Niech Twoja matczyna miłość nie opuszcza nas w sytuacjach trudnych, a łaskawa opieka niech towarzyszy nam nieustannie, by godnie budować przyszłość ziemi podkarpackiej, lubelskiej i całej naszej Ojczyzny” – to fragment tego zawierzenia. Delegaci złożyli kwiaty przed wizerunkiem Pani Łaskawej, a wierni zaśpiewali: „Śliczna Gwiazda miasta Lwowa – Maryja”.

 

Rok 2017 – VIII Papieski Odpust Maryjny – Bp Jan Sobiło

 

W niedzielę (07.05) samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego już po raz ósmy zebrali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, aby zawierzyć Matce Boskiej Łaskawej swoje Małe Ojczyzny.

Samorządowcy różnych szczebli z całego Podkarpacia i części województwa lubelskiego pielgrzymowali 7 maja, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, do lubaczowskiej konkatedry, by uczestniczyć w odpuście i zawierzyć Pani Łaskawej losy swoich małych ojczyzn.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i wicemarszałek Maria Kurowska, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, służby mundurowe na czele z wojewódzkimi zastępcami Komendy Policji i Straży Pożarnej, leśnicy i straż graniczna. Głównego celebransa Mszy św. biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporoskiej Jana Sobiło poproszono o przewodniczenie Eucharystii. Koncelebrowało z nim wielu kapłanów, m.in. kanclerz kurii ks. dr Michał Maciołek i dyrektor Katolickiego Radia Zamość ks. Krystian Bordzań. W homilii Ksiądz Biskup wiele uwagi poświęcił sytuacji na Ukrainie, gdzie pasterzuje. – Przybywam z diecezji charkowsko-zaporoskiej, w której trwają działania wojenne. Ludzie są zdesperowani, uciekają z miejscowości, gdzie toczy się wojna, do dużych miast, ale także do Polski. W Polsce młodzież się uczy i studiuje, ludzie znajdują pracę. Z wielką nadzieją chcą, by u nich było tak jak w Polsce – mówił w homilii bp J. Sobiło.

Kwiaty przed obrazem Pani Łaskawej złożył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i przedstawiciele zawierzenia. Za dar sprawowanej Eucharystii bp. Janowi Sobiło podziękował marszałek Władysław Ortyl wraz z wicewojewodą Piotrem Pilchem i starostą lubaczowskim Józefem Michalikiem. Na zakończenie części modlitewnej wierni odmówili Litanię Loretańską i otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Druga część podniosłej uroczystości poświęcona została św. Bratu Albertowi. Marszałek Sejmu RP M. Kuchciński przypomniał, że to parlament podjął uchwałę, by bieżący rok był Rokiem Św. Brata Alberta. W konkatedrze wraz marszałkiem W. Ortylem odsłonił popiersie św. Brata Alberta, a bp J. Sobiło je poświęcił. W konkatedrze zorganizowana została wystawa poświęcona św. Bratu Albertowi. Komentarz do niej przedstawił dyrektor Muzeum Kresów Stanisław Piotr Makara. Ukazał m.in. związki tego wielkiego świętego z ziemią lubaczowską. Po uroczystości i wspólnym posiłku goście wybrali się do Monasterza k. Werchraty, by zobaczyć miejsce pustelni św. Brata Alberta i poznać teren Roztocza, na którym działał i modlił się wraz z współbraćmi.