REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Konkatedra    22-25.03.2024 r.

„Z MARYJĄ UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA”

PIĄTEK – 22.03.2024 R.

Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie  rekolekcji

Godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta (wyjście z konkatedry)

 

SOBOTA – 23.03.2024 R.

7.00  –  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

9.00 – Dąbków – kazaniem rekolekcyjnym

11.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

16.00 – Dąbrowa – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

16.30 – Nowenna do Matki Bożej Łaskawej

17.00 – Msza św. wotywna – z kazaniem rekolekcyjnym

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

 

NIEDZIELA – 24.03.2024 R.

Msze św. według porządku niedzielnego

11.00   – Procesja z palmami dookoła konkatedry

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem rekolekcyjnym

 

PONIEDZIAŁEK  – 25.03.2024 R.  Dzień Spowiedzi

SPOWIEŹ PÓŁ GODZINY PRZED MSZĄ ŚW.

7.00 –   Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

9.00 –  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

11.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym i namaszczeniem chorych

14.00 – Dąbków – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

15.00 – Dąbrowa – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

16.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

18.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym – Zakończenie

Rekolekcje poprowadzi ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk – Kustosz z Krasnobrodu