Informacje duszpasterskie.

 1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele jako niedziela biblijna, która rozpoczyna tydzień biblijny. Hasłem przewodnim XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich, bo Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytanie w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu bliskości. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii. Każda osoba, która dzisiaj przez pół godziny będzie czytać Pismo święte może zyskać odpust zupełny.
 2. Wspólnota Uwielbienia działająca przy naszej parafii zorganizowała rekolekcje pt.: “Wy jesteście świadkami tego” dla osób chcących na nowo rozpalić swoją wiarę i odkryć, jak wielkie dary Bóg złożył w każdym z nas. Rekolekcje prowadzili członkowie wspólnoty “Głos Pana” ze Skierniewic. Dzisiaj przed południem w czasie każdej Mszy św. mamy okazję wysłuchać ich świadectwa wiary.
 3. Także dzisiaj przypada Święto Chrztu Polski. Święto to upamiętnia jedno z kluczowych dla naszej ojczyzny wydarzeń, które miało miejsce 14 kwietnia 966 roku. Książę Polan Mieszko I przyjął chrzest i w ten sposób rozpoczęła się chrystianizacja Polski.
 4. W ramach obchodów 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej o godz. 10.00 odbędzie modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje na „nowym cmentarzu”. Następnie Msza św. o godz. 11.00 w konkatedrze w intencji pomordowanych i o pokój na świecie. Po Mszy św. zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod tablicą katyńską, która jest na elewacji naszego Sanktuarium.
 5. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania.
 6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. O godz. 11.00 poświęcenie i rozdanie książeczek komunijnych dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 7. Również za tydzień zbierane będą ofiary na planowane inwestycje przy naszej parafii, na budowę domu miłosierdzia i prace konserwatorskie polichromii w Sanktuarium. Prosimy o hojniejsze datki dziękując za każdą dotychczas składaną ofiarę na rzecz parafii.
 8. Jutro o godz. 18.00 w Sali Domu św. Zygmunta próba chóru konkatedralnego.
 9. Od 1 do 7 maja w naszej parafii odbędzie się Jerych Różańcowe. W przyszłą niedzielę będzie można się wpisać na listę osób adorujących Najświętszy Sakrament wybierając dzień i godzinę czuwania.
 10. Przy wejściu do zakrystii na stoliku wyłożone są egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Serdecznie zapraszamy do lektury. To bardzo ważne i cenne źródło informacji na temat życia Kościoła w Polsce i świecie.
 11. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Arcybiskupa Tadeusza Wojdy.
  Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka. W nawiązaniu do toczącej się debaty nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby dzisiejszą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

Módlmy się: O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.