I Komunia św., Bierzmowanie

I KOMUNIA ŚW. DZIECI

 

Pierwsza Komunia Święta oraz Sakrament Pokuty i Pojednania to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

 

Pierwsza Komunia Święta dzieci – podstawowe zasady:
  1. Rodzice zgłaszają dziecko już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią)
  2. Podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce, medaliki, świece, książeczki itp. (wg ustaleń);
  3. Dzieci na spotkania przychodzą razem z rodzicami w każdą trzecią niedzielę miesiąca na mszę św. o godz. 11.00. Po Mszy św. obowiązkowe spotkanie.
  4. Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii:  3 niedziela maja
  5. Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii św. – ks. Marek Saj

 

Obowiązek uczestnictwa wiernych we Mszy św. niedzielnej :

Do uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku począwszy od I Komunii św. (dzieci przygotowujące się do I Komunii uczestniczą w ramach obowiązku dobrego przygotowania się do tej uroczystości). Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181).

Chrześcijanin pragnący przyjąć Komunię św. powinien być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego).

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. wynosi minimum jedną godzinę. Woda nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

 

BIERZMOWANIE

 

 

Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:

1.     Głównym celem przygotowania do bierzmowania jest doprowadzenie kandydata do głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską misję życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także pomóc obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania (KKK 1309).

2.     W okresie przygotowania do bierzmowania kandydaci powinni przykładnie uczestniczyć w życiu religijnym parafii, które wyraża się przede wszystkim przez udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo w nabożeństwach wynikających z rytmu wyznaczonego przez rok liturgiczny (nabożeństwa różańcowe w październiku, Msze św. roratnie w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe i czerwcowe, misje
i rekolekcje parafialne). Należy też zachęcać ich do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, Exodusie Młodych, Wyprawie Otwartych Oczu, itp. oraz do systematycznej formacji we wspólnotach i grupach religijnych (Oaza, KSM, itp.).

3.     Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej lub starsi, którzy uczestniczą w katechezie szkolnej oraz odbyli przygotowanie w parafii. Przygotowanie w parafii może odbywać się w cyklu rocznym (rozpoczęcie w klasie VII) lub dwuletnim (klasa VII i VIII rozpoczynają przygotowanie równocześnie), przy czym zawsze powinno ono trwać przynajmniej jeden rok.

4.     Właściwym i najstosowniejszym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia miejsca zamieszkania kandydata. Przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w innej parafii jest możliwe tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania kandydata (załącznik nr 1).

5.     Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii należy rozpocząć w klasie VII (lub VIII) na początku okresu Wielkiego Postu podczas uroczystej celebracji słowa Bożego. Na zakończenie celebracji kandydaci w obecności rodziców składają na ręce księdza proboszcza podpisane przez siebie oraz rodziców deklaracje (załącznik nr 2). Treść deklaracji należy wcześniej dokładnie omówić z kandydatami podczas katechezy szkolnej, spotkania w parafii lub indywidualnie. Jeśli któryś z kandydatów nie będzie obecny na uroczystej celebracji słowa Bożego, składa deklarację w sposób uroczysty na ręce księdza proboszcza podczas niedzielnej Mszy św.

6.     Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w dziesięciu spotkaniach formacyjnych w parafii. Dla rodziców jest propozycja pięciu spotkań – w czterech uczestniczą wspólnie z kandydatami (załącznik nr 3). Ilość i sposób prowadzenia spotkań organizacyjnych określa ksiądz proboszcz.

7.     Zachęca się, aby kandydaci do sakramentu bierzmowania formowali się w małych grupach (6-11 osób). Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. Program formacji w małych grupach wybiera ksiądz proboszcz.

8.     Zachęca się, aby organizować dla kandydatów ewangelizacyjne rekolekcje wyjazdowe lub dni skupienia.

9.     Ważnym etapem formacji dla kandydatów lub już bierzmowanych jest Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.

10.   Pozostałe zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej są określone we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski.

11.   Osoby dorosłe są przygotowane do sakramentu bierzmowania w parafii zamieszkania.

 

 † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania – ks. Tomasz Szady