Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba

 

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut.

Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary…

Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.

Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

  

Kim są Rycerze Kolumba?

 

        Zakon Rycerzy Kolumba jest katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej innej potrzebie. Między członkami wytwarza się braterska więź intelektualna i społeczna poprzez wspólne działanie w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej oraz pomocy bliźnim.

 

Rycerze zostali założeni w 1882r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, Connecticut). Tysiące katolików z Irlandii i innych krajów, w tym z Polski, przyjechało tu za chlebem. W ojczyźnie cierpieli głód, prześladowania religijne i ucisk pod rządami obcych właścicieli ziemskich. Na nowej ziemi też nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło w wypadkach przy pracy pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzył się alkoholizm. Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan Ksiądz Michael J. McGivney, który skrzyknął katolickich mężczyzn w podziemiach kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny. Założono bratnią organizację samopomocową. Nowo powstała organizacja nazwała się Zakonem Rycerzy Kolumba, ponieważ to właśnie Krzysztofowi Kolumbowi – katolikowi – Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację. Rycerze przyrzekli sobie kultywować miłosierdzie, troszcząc się o każde życie – poczęte i narodzone. Ślubowali zachować jedność z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której przyszło żyć z woli Bożej Opatrzności.

        Po 120 latach służby, odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Rycerze przybyli do Europy, by wkrótce po Jego śmierci rozpocząć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce. W roku 2006 powstała pierwsza rada Rycerzy Kolumba w Krakowie (nr 14000).

W całej Polsce obecnie Rycerze działają w ponad 60 miastach i miejscowościach.

        Co to jest Rada Rycerzy Kolumba?. Rada jest lokalną, przy parafialną komórką Rycerzy, złożoną z co najmniej 30 praktykujących katolickich mężczyzn. Dlaczego tak wielu? By skutecznie działać nawet wówczas, gdy niektórzy są zajęci np. pilnymi sprawami swojej rodziny, pracą zawodową, itp. W każdej radzie jest 15 oficerów. Przewodniczącym Rady jest Wielki Rycerz. Do powstania Rady niezbędny jest Kapelan – kapłan zatwierdzony przez miejscowego Biskupa Diecezjalnego. To właśnie on opiniuje działania Rady od strony etycznej i odpowiada za stałą formację duchową Rycerzy. Najczęściej jest to proboszcz parafii, przy której powstaje Rada bądź też inny kapłan wyznaczony przez proboszcza.

 

Rycerze Kolumba w Lubaczowie

 

        Zimą 2013 roku dzięki staraniom ks .dziekana Andrzeja Stopyry do Lubaczowa zostali zaproszeni Funkcjonariusze Rady Rycerzy Kolumba z Rzeszowa, którzy przybyłym mężczyznom przybliżyli zasady i reguły działania Zakonu R.K w Polsce. W marcu 2014 roku 12 mężczyzn zostało przyjętych w poczet R.K. przy Radzie nr 15268 im. Świętej Jadwigi Królowej.  Jesienią tego samego roku zapadła decyzja o założeniu Parafialnego Okrągłego Stołu w Lubaczowie, którego koordynatorem został Ryszard Kosturek.

        Na zebraniach powstałego Parafialnego Okrągłego Stołu podjęto pierwsze inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Wiosną  2015 roku posprzątano i wykarczowano nieużywany plac zabaw na ul. Mazury należącego do DPS w Lubaczowie. Dzięki temu Rycerze zorganizowali wraz młodzieżą z KSM  piknik rodzinny, ognisko, rozgrywki w piłkę siatkową oraz inne gry i zabawy dla dzieci. Z inicjatywy P. Wiesława Żyły w drugą niedzielę lipca 2015 roku przeprowadzona została akcja poboru krwi dla placówki krwiodawstwa w Lublinie, zaś 6 stycznia  2016 roku R.K współorganizowali orszak Trzech Króli i bal charytatywny na terenie Sz. P. nr 2 w Lubaczowie, z którego dochód został przeznaczony dla chorych dzieci z terenu Lubaczowa.

Do grupy działających mężczyzn na terenie Parafii dołączali wciąż nowi członkowie Zakonu, co pozwoliło w dniu 20 grudnia 2015 roku uzyskać wymaganą liczbę 30 członków, aby mogła powstać nowa Rada Rycerzy Kolumba  im św. Stanisława B.M. nr 16380 w Lubaczowie. W każdej chwili do obecnej Rady mogą dołączyć kolejni członkowie, aby wzmocnić liczebnie i organizacyjnie Radę Rycerzy. Jeżeli liczba Rycerzy przekroczy 60 – ciu wtedy może powstać kolejna rada. Spotkania naszej Rady w Lubaczowie odbywają się w każda drugą niedzielę miesiąca po południu.

 

 Rycerze Kolumba – jak zostać?

 

Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad 1.800.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn.

Pięć powodów, aby zostać Rycerzem Kolumba

1. Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.

2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy ci okazji służenia – w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a także służenia twojej społeczności i tym wśród nas, których los najbardziej dotknął.

3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady – duchowej, bratniej, społecznej, sportowej i rozrywkowej – będzie dla Ciebie szkołą przewodzenia i da Ci szansę rozwoju osobistego.

4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania na lata więzów przyjaźni.

5. Słuszna duma, którą będziesz odczuwał jak wszyscy rycerze, wiedząc, że nasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom, w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie.

Wymagania

Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

Kontakt

Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba lub dowiedzieć się więcej o naszym Zakonie, skontakuj się ze Stanowym Dyrektorem ds. Członkostwa pod adresem: [email protected]  lub znajdź najbliższą Radę Lokalną.

kontakt z Ryszardem Kosturkiem – Wielkim Rycerzem w Lubaczowie.

tel. 602122883

 

 

Akcje na rzecz społeczności

 

Twoja krew darem życia

 

        W czasie okresu wakacyjnego znacznie spada ilość krwiodawców w całej Polsce. W prasie, telewizji i internecie słychać apele do dawców o oddawanie krwi z każdej grupy. Zapasy wyczerpują się zwłaszcza w dużych aglomeracjach, gdzie w szpitalach dochodzi do wielu operacji i niezbędnych transfuzji.  Z pomocą ruszyli Rycerze Kolumba z Lubaczowa, którzy zorganizowali akcję krwiodawstwa.

       

        Twoja krew darem życia –  to proste hasło oddaje najważniejszy cel wszystkich akcji szukania dawców. Pomimo postępu medycyny i biotechnologii nie wynaleziono płynu, który mógłby zastąpić krew płynącą w naszych żyłach. W miesiącach wakacyjnych punkty krwiodawstwa odnotowują spadek zasobów, a zapotrzebowanie rośnie ze względu na zwiększoną liczbę wypadków i niezbędnych transfuzji.

        Rycerze Kolumba w swoim założeniu mają bezinteresowna pomoc bliźnim. Wypełniając swój obowiązek zorganizowali 12 lipca 2015 r. w Domu Dziennej Opieki działającym przy parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie akcję krwiodawstwa. Wakacyjna zbiórka zakończyła się bardzo pomyślnie – chęć oddania krwi zadeklarowało 53 osoby, 44 z nich oddało krew, przez co udało się zebrać łącznie 20 litrów. Jest to bardzo dobry wynik jak na akcję trwającą 6 godzin. Dawcami byli nie tylko członkowie Rycerzy Kolumba, ale także mieszkańcy Lubaczowa i okolic. 

        Dzięki zaangażowaniu członków Okrągłego Stołu wraz z Kapelanem Rycerzy Kolumba Księdzem Dziekanem Andrzejem Stopyrą udało się choć częściowo wesprzeć szpitale i zaopatrzyć je w niezbędny dla ratowania życia surowiec. Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z Biurem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, które reprezentował pięcioosobowy zespół  na czele z Kierownikiem Oddziału lek. med. spec. chorób wew. Sebastianem Łysiakiem.  

        W Polsce coraz częściej mówi się o potrzebie oddawania krwi oraz szpiku. Chętniej bierzemy udział w takich akcjach, wiedząc, że niewielkie ukłucie igły może uratować komuś życie. Dlatego Rycerze Kolumba z Lubaczowa zapowiadają, ze nie jest to ostatnia taka akcja i mają nadzieję, że w kolejnej zaplanowanej na październik, pojawi się jeszcze więcej dawców. Pamiętajmy, że nasi najbliżsi albo my kiedyś możemy potrzebować krwi.

        Dawcą może zostać każda osoba ciesząca się ogólnym dobrym stanem zdrowia w wieku od 18-tu do 65-ciu lat. Do oddania krwi należy zgłosić się po lekkostrawnym posiłku, wymagany jest też dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL.