Muzeum Konkatedralne

„Zwiedzamy Muzeum Konkatedralne”

Muzeum Sakralnego  przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie, zostało otwarte w 1. rocznicę kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II w 2015 roku z inicjatywy proboszcza parafii ks. Andrzeja Stopyry.

Pomieszczenia muzealne znajdują się w podziemiach konkatedry i gromadzą najcenniejsze zbiory zabytkowe parafii św. Stanisława BM.

Eksponaty znajdujące się w muzeum to m.in. :

•    medalion na blasze, zabytkowa monstrancja oraz unikatowy  kielich z XV w,
•    krzyż procesyjny z 1865r.,
•    aniołek, który ma ok.150 lat oraz inne unikalne figury, 
•    figura św. Jana Nepomucena oraz  biskupa Eugeniusza Baziaka,
•    rzeźba Jezusa Zmartwychwstałego, która ma ponad 150 lat,
•    księgi parafialne – najstarsza księga chrzcielna z 1780r.,
•    zabytkowa chrzcielnica z sanktuarium, która była wykorzystywana ok. 1980r., 
•    komoda z sanktuarium z 1895r., przy której ubierał się św. Jan Paweł II,
•    klęczniki oraz ornat, w którym Karol Wojtyła sprawował Mszę świętą podczas uroczystości Nawiedzenia  NMP w Lubaczowie w 1971r.,
•  medalion z brązu, jako pamiątka udzielenia ostatniego sakramentu namaszczenia chorych, tuż przed śmiercią, św. Janowi Pawłowi II przez  Kardynała Jaworskiego,
•   makieta ołtarza z 1991r., przy którym św. Jan Paweł II celebrował Mszę św. podczas pobytu  w Lubaczowie i inne wartościowe, związane z tym wydarzeniem przedmioty. 

Obok tych cennych eksponatów w krypcie katedry znajdują się  groby ks. Biskupa Mariana Rechowicza, ks. Biskupa Jana Nowickiego oraz ks. Kardynała Władysława Rubina, którego ostatni etap życia związany był z  Lubaczowem.