Akcja Katolicka

Akcja Katolicka przy parafii

Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lubaczowie został założony  w listopadzie 2009 roku, pełną działalność rozwinął w 2010. Obecnie do AK należy 18 osób oraz 2 osoby wspierające, które angażują się   w działalność parafii i służą pomocą.

 W skład Zarządu wchodzą:

Prezes – Maria Magoń

Zastępca prezesa – Ryszard Antonik

Sekretarz – Anna Krzak

Skarbnik – Jolanta Strzępek

 POAK w swojej pracy podejmuje dwa nurty: formacyjny oraz organizacyjny. W sferze formacyjnej działalność dotyczy:

– ewangelizacji członków i sympatyków

– lektury Pisma Świętego

– modlitwy indywidualnej

– świadectwa życia

– popierania chrześcijańskiej doktryny

– zajmowania stanowiska w sprawach publicznych

– kształcenia działaczy katolickich oraz mobilizowania ich do aktywności   w życiu kościelnym, społecznym, kulturalnym i politycznym.

 W nurcie organizacyjnym POAK podejmuje szereg działań na rzecz parafii i lokalnego środowiska:

– organizowanie pomocy ludziom potrzebującym /wolontariat – doradztwo w sprawach administracyjno – prawnych, pisanie podań, wniosków do urzędów itp. /

– organizowanie uroczystości kościelnych i państwowych

– udział w dniach skupienia AK

 

 

Sprawozdanie z działalności w roku 2017

 

     Plan pracy oddziału został opracowany w oparciu o kierunki działania AK w Polsce na rok 2017. Przez cały rok w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykaliśmy się przed wspólną mszą na różańcu odmawianym w intencji rodzin zagrożonych kryzysem, przygotowywaliśmy oprawę liturgii mszy świętej / czytania, psalm, modlitwę wiernych /. Po niej gromadziliśmy się na comiesięcznym spotkaniu w domu parafialnym, gdzie wraz z opiekunem księdzem Andrzejem Stopyrą omawialiśmy wybrane tematy formacyjne dla AK na rok 2017. Recenzowaliśmy wybrane pozycje książkowe, czasopisma i artykuły, które proponował nam do przeczytania nasz opiekun duchowy. Czytaliśmy również wybrane teksty Pisma Świętego. Zgodnie z harmonogramem realizowaliśmy wcześniej zaplanowane zadania.

Styczeń:                                                                                                             

-udział w spotkaniu opłatkowym Grup Modlitewnych oraz Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej   w Zamościu.

-udział w spotkaniu opłatkowym członków kół Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

-wspólne kolędowanie przy żłóbku .

Luty:                                                                                                          

 -włączenie się z okazji Światowego Dnia Chorego  w przygotowanie tych uroczystości wspólnie z PCPR Lubaczów oraz Fundacją „ Pamięć i Tożsamość.                                                                               

Marzec:                                                                                                

-prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w wyznaczone piątki ze szczególnym zawierzeniem rodzin naszej parafii.

Kwiecień:                                 

-udział w Drodze Krzyżowej ulicami miast

-adoracja Grobu Pańskiego w Wielki Piątek.

Maj:                                                                                                               

-adoracja Najświętszego Sakramentu ,przygotowanie rozważań Nabożeństw Majowych.

Czerwiec:                                                                                        

 -przygotowanie uroczystości związanych z rocznicą pobytu papieża Jana Pawła II w Lubaczowie.                                                                               

 -udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AK do Częstochowy. 

-udział w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Stanisława Starowiejskiego w Łaszczowie.

Wrzesień:                                                                                         

 -przygotowanie Mszy Św. w intencji członków AK i pozyskania jej nowych sympatyków .                                                                                               

Październik:                                                                                           

  -włączenie się w zorganizowanie uroczystości Dnia Papieskiego. -przygotowanie rozważań tajemnic różańcowych. 

-adoracja Jerycho

-adoracja  Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

-oprawa mszy św. pożegnania Krzyża Wielkopiątkowego Jana Pawła II

-przygotowanie inscenizacji Objawień Fatimskich                              

Listopad :                                                                                             

 -przygotowanie oprawy Mszy Św. w niedzielę Chrystusa Króla połączonej ze spotkaniem formacyjnym i przyjęciem nowych członków.

Grudzień:                                                                                                         

-udział w rekolekcjach adwentowych.                                                                  

-spotkanie w celu przygotowania programu w działalności oddziału AK w Lubaczowie.

opr. A. Krzak