OAZA

Dzień Wspólnoty w Lubaczowie

 

W niedzielę, 4 marca, w naszym rejonie lubaczowskim przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Tym razem gospodarzem spotkania była wpólnota formująca się przy parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie. W spotkaniu uczestniczyły także grupy z Oleszyc, Dachnowa oraz Horyńca.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 15.00 uczestnictwem w nabożeństwie Gorzkich Żali i Eucharystii. Następnym punktem spotkania było zawiązanie wspólnoty w którym uczestniczył ks. dziekan Andrzej Stopyra. W temat spotkania – „Oddanie się Niepokalanej” wprowadziła wszystkich konferencja ks. Marka Saja – moderatora rejonu lubaczowskiego. Praca w grupach, która nastąpiła później, była pochyleniem się nad tekstami dotyczącymi Maryi, szczególnie tymi które pozostawił po sobie założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Wspólna praca pozwoliła uczestnikom na nowo odkryć  Maryję jako Matkę Kościoła, jako wzór nowego człowieka oraz dostrzec Jej wyjątkowe miejsce w ruchu oazowym, którego jest główną patronką. Ostatnią częścią spotkania było wspólne spotkanie przy stole, nazywane tradycyjnie agapą, podczas której dzieliliśmy się swoimi radościami a także planami na przyszłość.

Każdy rejonowy dzień wspólnoty dla uczestników oazy jest umocnieniem w formacji, która odbywa się przez cały rok w małych grupach. Ma jednak jeszcze jeden bardzo ważny element – jest niesamowitym doświadczeniem bogactwa i wspólnoty żywego Kościoła. Spotykają się bowiem nie tylko grupy z różnych parafii, ale także z różnym doświadczeniem życiowym. Swoje miejsce znajdują tutaj zarówno najmłodsi, czyli Dzieci Boże; nieco starsi, czyli Oaza Młodzieżowa, a także pary małżeńskie tworzące Domowy Kościół.

To był już ostatni dzień wspólnoty w wymiarze rejonowym. Teraz z niecierpliwością oczekujemy na Wyprawę Otwartych Oczu, która co roku gromadzi nie tylko uczestników, ale także wielu sympatyków oazy. Myślami wybiegamy także do wakacyjnych rekolekcji, które są ukoronowaniem całorocznej pracy.

OAZA

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę wspólnot.
Znakiem Ruchu Światło – Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe (gr. światło-życie splecione literą omega tworzące krzyż).
Duchowość Ruchu Światło – Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie żyjąc treścią „Drogowskazów” realizują je w „Zobowiązaniach Domowego Kościoła”.
Cel Ruchu Światło – Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło – Życie na wszystkich poziomach formacji.
Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna. Specyfiką metody Ruchu Światło – Życie jest realizacja zasady „życie z życia” i zasady organicznego wzrostu.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło – Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło – Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.