II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia – 7.04.2024 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Gromadzimy się dziś na Eucharystii w dniu szczególnym dla całego Kościoła. Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” napisała: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. …

WIELKANOC. Ogłoszenia duszpasterskie 31.03.2024

Zmartwychwstanie Pańskie. Świętujemy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc. Serdecznie dziękujemy za wspólnie przeżytą Eucharystię. Niech radosne „ Alleluja ’’ które jest na naszych ustach i w naszych sercach dotrze do każdego człowieka. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Panem. Jutro drugi dzień świąteczny – Wielkanocny Poniedziałek. …

ADORACJA W CZAISE TRIDUUM

  ADORACJA – WIELKI PIĄTEK – 2024 godzina Róże Różańcowe / Grupa Zelatorka /  Mieszkańcy 8.00 – CIEMNA JUTRZNIA 8.00 – 9.00 Wielki Piątek Indywidualna   Ul. Orzeszkowej 9.00 – 10.00 Wielki Piątek Róża św. Józefa z Dąbrowy p. Halina Krzaczkowska Os. Orzeszkowej 10.00-11.00 Wielki Piątek Róża św. Katarzyny Opaka …