Zapraszamy na wspólnotową
MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ

DO JEZUSA, MARYI

I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W INTENCJI OJCZYZNY USTANIA EPIDEMII

KONKATEDRA   1 LISTOPADA 2020

GODZ. 18.00 – Msza św.

19.00 -21.00 – Wieczór uwielbienia – wirtualna procesja
z modlitwami za zmarłych: kapłanów, rodziców, krewnych, przyjaciół, za poległych i ofiary wojny,
za wszystkich wiernych zmarłych