Wszystkich Świętych.

  1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Msze św. w dniu dzisiejszym tak jak w każdą niedzielę. W związku z faktem zamknięcia cmentarzy nie ma też żadnych uroczystości na cmentarzach. Natomiast wszystkie modlitwy, przypadające na dzień dzisiejszy będą odprawione w czasie wieczoru uwielbienia dzisiaj po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy do osobistego przybycia do kościoła lub do oglądania w telewizji bądź w komputerze przez łącze internetowe.
  2. Jutro 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Nie zapominajmy też, że przez cały listopad, zgodnie z decyzją Ojca świętego Franciszka możemy duszom w czyśćcu ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych wyraża się w jak njczęstszej pamięci modlitewnej (Msze św., wypominki, Rózaniec). Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem. Msze Święte jutro: w konkatedrze o godz. 7.00; suma o 11.00; msza św. z wypominkami o 15.00 oraz msza św. wieczorna o godz. 18.00. Msze św. w Dąbkowie i Dąbrowie o godz. 16.00. (Nie będzie procesji). Nieszpory od jutra o godz. 17.30. Msze św. od 3 listopada będą odprawiane rano o godz. 7.00 i po południu o godz. 17.00 i o 18.00.
  3. Kartki wypominkowe jednorazowe i roczne, w których polecamy naszych zmarłych modlitwom Kościoła Parafialnego i Powszechnego składamy w zakrystii lub do skrzynki przy tronie św. Jana Pawła II. Prosimy  o czytelne wypełnienie kartek. Formularz można też pobrać ze strony internetowej i wysłać pocztą mailową lub listem.
  1. W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W środę po Mszy św. wieczornej Męski Różaniec z konferencją dla mężczyzn. W naszych modlitwach w czwartek wraz ze Wspólnotą Rodzin Osób Powołanych od godz. 16.30 będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi pół godziny przed Mszą św. Pierwszopiątkowych odwiedzin chorych i starszych z racji pandemii nie będzie, chyba, że ktoś telefonicznie poprosi o przyjazd. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 18.00.
  2. Za tydzień w parafii św. Karola Boromeusza odpust ku czci Patrona. Suma o godz. 12.00.
  1. W związku z pandemią koronawirusa odwołany zostaje Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Odbędzie się on w czasie, gdy okoliczności będą sprzyjające.
  2. Zachęcamy do zakupu prasy religijnej NIEDZIELI I GOŚCIA NIEDZIELNEGO oraz kalendarzy na 2021 rok.
  3. Przypominamy o rygorach sanitarnych związanych z panująca pandemią (maseczki, dezynfekcja rąk, ławek oraz dystans społeczny).
  4. Matce Miłosierdzia zawierzy teraz wszystkie nasze sprawy.