Zaadoptuj nieprzyjaciela Kościoła – inicjatywa modlitewna członków Męskiego Różańca w Przemyślu

 

W imieniu członków grupy Męskiego Różańca w Przemyślu zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie parafianom tutejszej parafii inicjatywy modlitewnej o zasięgu ogólnopolskim.

Moment w historii naszego narodu, w którym się znajdujemy jest szczególny, przede wszystkim z uwagi na niespotykana do tej pory w historii Polski zaciekłość, z jaka środowiska lewicowe i liberalne, nieprzyjazne Kościołowi świętemu, wierze i tradycji, usiłują zniszczyć w narodzie to, co najcenniejsze. Poprzez przeszczepianie antychrześcijańskich ideologii, deprawacje młodego pokolenia, usiłowanie wykorzenienia z przestrzeni publicznej tego co katolickie, usiłuje się wprowadzić bezbożny nieład, deprawacje dzieci, rodzin i  narodu.  Obserwuje się zmasowany atak na kapłanów, Kościół w Polsce, ponieważ jest on ostatnim europejskim bastionem normalności i katolickiego ładu, gdzie wiara jest jeszcze żywa, gdzie kościoły się jeszcze buduje, nie pali, gdzie tysiące ludzi przystępuje codziennie do Komunii świętej, gdzie jeszcze tętni życie parafialne i formacyjne, gdzie na ulicach można jeszcze spotkać procesyjne wyznanie wiary, mężczyzn z różańcami w ręku, podążających za Najświętszym Sakramentem i Maryją. Gdzie życie ludzkie od poczęcia ma wartość. Gdzie wreszcie rodzina, tradycja, wartości katolickie mają jeszcze konkretne przełożenie na społeczne zachowania.

Jednak część katolików wydaje się być uśpiona, zgadzając się na profanacje, bezczeszczenia drogich na przedmiotów kultu, pomników, figur, zgadzając się na publiczne bluźnierstwa, wszystko pod płaszczem tolerancji i miłości. Jednym zdaniem – nieprzyjaciół Kościoła zdaje się przybywać.

Bardzo łatwo też jest nam narzekać na otaczające zło. Zazwyczaj modlimy się w intencjach nam bliskich np. o zdrowie, powodzenie, potrzebne łaski itp. Niewielu chce, czuje potrzebę modlić się za nieprzyjaciół. Może jeszcze okazjonalnie, na czyjąś prośbę, ale regularnie, to rzadziej. Dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować, modlitewny szturm. Inicjatywa ma na celu objęcie modlitwą nieprzyjaciela kościoła, wskazanego przez Pana Jezusa. Jest to Jemu wiadoma osoba, która będzie omadlana codziennie od 15 sierpnia  do 24 grudnia,  z nadzieją , że 25 grudnia owa osoba narodzi się dla Kościoła na nowo, już jako nawrócona.

Codzienna modlitwa w intencji tej osoby to:

Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz modlitw św. Maksymiliana Kolbe „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta…”

Jeśli to możliwe zachęcam też, by informację zamieścić na swojej stronie internetowej.

Za wszystko składam serdeczne Bóg zapłać!

Z Wyrazami szacunku

Dariusz Lasek

Lider Męskiego Różańca w Przemyślu