Nabożeństwo Gorzkich Żali.

Gorzkie Żale w konkatedrze lubaczowskiej tradycyjnie śpiewane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00. Kazania w czasie nabożeństw  w tym roku głosi ks. Sławomir Skowroński.

Nazwa Gorzkie Żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”.

Jak podają różne źródła Gorzkie żale nawiązują treścią do tradycji pieśni pasyjnych, lamentacji, płaczów…. Ich schemat oparty jest na schemacie Jutrzni z modlitwy brewiarzowej. Treść nabożeństwa opiera się na ewangelicznym opisie męki, jednak bardzo widoczny jest wpływ tekstów ze Starego Testamentu, takich jak Psalm 22 oraz Pieśń o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza. Od początku nabożeństwo Gorzkich Żali miało również bardzo uroczystą oprawę liturgiczną. Zawsze jest odprawiane podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, a jego częścią jest specjalne kazanie pasyjne.

Pierwsze nabożeństwo zostało uroczyście odprawione w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca 1707 tego roku w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie.

 

 

Kazanie Pasyjne II Niedz. Wielkiego Postu – 17.-3.2019 roku.

 

 

Kazanie Pasyjne III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019 r.

 

cd.

 

Kazanie Pasyjne V Niedz. W.P. – 7.04.2019 – ks. Michał Moń