Słowo na Wielkanoc

Słowo Ks. Proboszcza na Wielkanoc`2020   Moi Drodzy Parafianie Te pierwsze słowa, którymi zwracam się do Was nie są słowami grzecznościowymi, ale – jak pokazał mi bardzo wyraźnie czas w którym obecnie jesteśmy – nad wyraz prawdziwymi. Tak, byliście i jesteście mi bardzo drodzy. Szczególnie teraz gdy – z wiadomych …

Katechezy 2019 – Duch który umacnia miłość.

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Aby otworzyć tekst katechez nacisnąć na link …