Kazanie XXXIII Niedz. zw.

Zapowiedź końca – XXXIII niedz. zw. Pytania o rzeczy ostateczne Liturgia ostatnich tygodni roku kościelnego mocno akcentuje myśl o przemijaniu. Odwiedzając w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym cmentarze, składając na grobach swoich bliskich kwiaty i zapalając znicze, przeżyliśmy chwile zadumy nad nietrwałością ludzkiego życia. Ale po wyjściu za …

Katechezy niedzielne na rok 2017/2018

Katechezy przed Mszą św. Diecezja Zamojsko-Lubaczowska Rok duszpasterski 2017/2018 Cz. 1 – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka wzywające do podjęcia dzieła niedzielnych katechez dla wszystkich wiernych   Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Przeżywany Jubileusz 25-lecia powstania naszego Kościoła Diecezjalnego wzywa nas do wdzięczności Bogu za …

KAZANIE XII ROK B

EWANGELIA Uciszenie burzy na jeziorze  Słowa Ewangelii według świętego Marka Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w …