Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
 Łk 2, 10 – 11

Kochani Parafianie, Drodzy Lubaczowianie, Szanowni Goście,
Dobroczyńcy naszej Parafii, Pracownicy różnych instytucji i firm!

        Święta Narodzenia Pańskiego to czas wyjątkowy dla każdego szanującego narodową tradycję i dziedzictwo pozostawione nam przez przodków. To Święta, które wyrażają tajemnicę wcielenia Bożego Syna. Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, kochać i naśladować.

       On staje pomiędzy nami jako Emmanuel – Bóg z nami, i pragnie – szczególnie dziś – byśmy zachowując żywą wiarę, naśladowali Go, niosąc nadzieję i pokój każdemu, który obok nas się znajduje. Każdemu z którym związani jesteśmy więzami rodzinnymi, przyjacielskimi czy zawodowymi. Każdemu, który cieszy się powodzeniem, zdrowiem i sukcesami, ale także a może przede wszystkim temu, który doświadczony jest przez cierpienie, chorobę czy też lęk przed niepewnością związaną z pandemią.  

      Moi Drodzy!

   Życzę wszystkim, Wiary – która odmieni i uszlachetni serce, Nadziei – by nie opuszczała i dawała ufność, że jutro będzie lepsze, Radości – by rozweselała i napełniała pokojem, Miłości – by inspirowała i powalała przetrwać najgorsze momenty życia, Dobroci – by jej zawsze doświadczać i nią obdarowywać,

Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, zachowa w zdrowiu, wspiera i umacnia w podejmowaniu życiowych zadań i obowiązków w Nowym 2021 Roku.Niech to będzie błogosławiony Rok.

Z serdecznymi życzeniami i modlitewną pamięcią
Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra
wraz z Duszpasterzami

Ks. Michałem Moniem

Ks. Sławomirem Skowrońskim

Ks. Michałem Koziołkiem

Ks. Lesławem Hypiakiem