Dotyczy: informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii.”

Zamawiający – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:  Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”  zostaje unieważnione.