Absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie po ukończeniu sześcioletniej formacji oraz studiów filozoficzno-teologicznych na KUL przystąpią do święceń prezbiteratu. Bezpośrednim przygotowaniem do święceń będą pięciodniowe rekolekcje, które odbędą się w Łabuniach. Poprowadzi je  ks. kan. Dominik Samulak, ojciec duchowny seminarium.

Święcenia prezbiteratu przyjmą: dk. mgr Marcin Dańków (Par. Przemienienia Pańskiego w Krowicy), dk. mgr Mateusz Kopa (parafia konkatedralna w Lubaczowie), dk. mgr Marcin Kornaga (par. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie) oraz dk. mgr Marcin Serafin (par. Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie).

Wspólnota seminaryjna zaprasza serdecznie kapłanów i osoby świeckie na uroczystość w katedrze, prosząc o modlitwę w intencji kandydatów do święceń.