W niedzielę 3 maja o godz. 20.00 odbędzie się w naszym mieście procesja ulicami miasta z obrazem Matki Bożej Łaskawej Królowej Polski (trasa Bożego Ciała). W czasie procesji za obrazem będą szli tylko kapłani, natomiast wierni zgromadzą się wzdłuż trasy na swoich posesjach, w oknach lub na balkonach swoich mieszkań z lampionami zachowując od siebie  przepisane prawem odległości. (Bardzo prosimy o zachowanie przynajmniej 2 metrowej odległości od siebie, nawet wtedy gdy będą to małżonkowie lub rodzice z dziećmi. Obowiązkowo wszyscy z zakrytymi twarzami).  Pozostali wierni będą mogli się połączyć na wspólnotową modlitwę przez łącza internetowe na kanale Facebooka Parafii.

Wszystkich wiernych naszego miasta zachęcamy, aby w tym czasie w swoich domach i rodzinach włączyli się do różańcowej modlitwy w intencji Ojczyzny i w intencji naszego miasta, o zachowanie nas od epidemii.

Na zakończenie procesji w Sanktuarium dokonamy odnowienia Milenijnego Aktu oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła.

Zapraszam bardzo serdecznie – ks. Dziekan Andrzej Stopyra