W niedzielę 13 października br. w całej Polsce przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem “Wstańcie, chodźmy”. Zbiórka pieniędzy na Papieski Fundusz Stypendialny. Na Dzień Papieski w naszej parafii przygotowanych zostało wiele wydarzeń

 

XIX Dzień Papieski w Lubaczowie

WSATŃCIE, CHODŹMY

 

13 października 2019 r.

 

godz. 1100     Msza św. z homilią, celebrowana przez Ks. Dziekana i  Proboszcza

                      Parafii Konkatedralnej – Andrzeja Stopyrę, z udziałem młodzieży.

                                                                                                                       (konkatedra)

godz. 1600 – Koncert organowy w wykonaniu Lubaczowianina Zbigniewa Kruczka  – profesora w                                 klasie organów im. Marcel Qinet w Bienche oraz w instytucie Notre-Dame w Loverval (Belgia). Wykładowcy w College Bonne-Espérance, a jednocześnie  organisty w  kościele Saint-Pierre w Charleroi i w kościele w Bienche.

(konkatedra)

 

godz. 2000 –  Apel papieski na stadionie, przy obelisku i krzyżu upamiętniającym

                     pobyt Ojca Świętego w Lubaczowie 2-3.06.1991 r. Modlitwa Ks.

                     Dziekana i  Proboszcza Parafii Konkatedralnej – Andrzeja Stopyry.

                     Rozważania z nauczania Jana Pawła II czytają przedstawiciele ruchów katolickich..

                     Złożenie pod obeliskiem wiązanek kwiatów przez delegacje władz

                     samorządowych, Klubu Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.  

godz. 2045 –  Procesja Fatimska drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach

                     Orkiestry Dętej. 

                     Apel Jasnogórski przed obraz Matki Bożej Łaskawej.                 

                     Przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele. św. Karola

                     Boromeusza. Modlitwa do  Świętego Jana Pawła II.

                     Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy.

                     O 2137, w godzinę śmierci Jan Pawła II, chwila ciszy.

 

16 października 2019 r.

godz. 1730    Różaniec św. prowadzony przez członków Klubu Inteligencji

                     Katolickiej.

godz. 1800 – Msza św. dziękczynna w 41 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły

                    na Stolicę Piotrową, przy udziale członków Klubu Inteligencji

                    Katolickiej w Lubaczowie.   

                                                                                                                   (konkatedra)

 

W czasie Dnia Papieskiego w ramach fundacji Episkopatu Polski – Dzieło Nowego Tysiąclecia, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na stypendia edukacyjne dla najzdolniejszej młodzieży z ubogich rodzin.