Lubaczów, dnia 19 sierpnia 2019 roku,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP z dnia 18.07.2019 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
ul. Kościuszki 2 37-600 Lubaczów informuje że:

Komisja w składzie 

1. Ks. Andrzej Stopyra
2. Krzysztof Szczepański
3. Jerzy Siryk
4. Edward Rokosz
5. Tomasz Ciechanowski

w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.00 dokonała otwarcia ofert na zadanie o którym mowa powyżej:

Na wykonanie powyższego zadania – wykonawcę generalnego – wpłynęła jedna oferta.

1. Pracownia Projektowo -Plastyczna Bogumił Kołcz
Ul. Matejki 2, 35-060 Rzeszów.

Ks. Andrzej Stopyra – przewodniczący