XI DEKANALNO – POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2019
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE „HERODÓW”

 

Przegląd Zespołów Kolędniczych  „Herody”  powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej, z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem.

W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów.

Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej  tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych jakości artystycznych. Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych  – inspirowanych wspomnieniami dziadków   i pradziadków, widowisk herodowych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”.

 

DEKANALNO – POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2019  – LUBACZÓW 27.01.2019 r.

 

TERMIN i MIEJSCE:

Lubaczów – 27.01. 2019 – rozpoczęcie godz. 14.00 (kolejność występów wg zgłoszeń).

Sala Teatralna w podziemiach Konkatedry.

 

CELE  KONKURSU:

  • Prezentacja zachowanej tradycji ludowej „herodów” ziemi lubaczowskiej
  • Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych, a także poznawania tradycji literackich i teatralnych.
  • Poszukiwanie nowych form wyrazu dla przedstawień religijnych.

REGULAMIN:

Przegląd ma charakter konkursu.

– Czas występu  do 15 min.

Oceniane będą następujące walory:

– teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd i tekstów winszujących (noworocznych).

– teksty scenariusza

– oryginalność i pomysłowość

– zgodność z tradycją

– stroje, rekwizyty i przebrania

Zasady uczestnictwa:

– zgłoszenie do parafii św. Stanisława w Lubaczowie w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r.

– Karta zgłoszenia z podpisem ks. Proboszcza lub innego Opiekuna (nauczyciela).

Przewidziane dyplomy i nagrody rzeczowe:

– Dla I miejsca

– Dla II miejsca

– Dla III miejsca

– Wyróżnienia

– Nagroda publiczności

 

Koszt przejazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące

Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek i ciepłe napoje.

 

Adres: Parafia p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie; Kościuszki 2; 37-600 Lubaczów; 

Ks. Sławomir Skowroński, 601333685 ; [email protected]

 

 

KARTA UCZESTNIKA

 

  1. Imię i nazwisko (lub nazwa zespołu oraz kilka słów o zespole)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Skład zespołu ( ilość osób, wiek, klasa)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Nazwa placówki delegującej ( adres, telefon)

………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Instruktor, opiekun zespołu ( imię i nazwisko, adres, telefon)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.Wykonywane  utwory:

7. Warunki techniczne prezentacji ( nagłośnienie, magnetofon i inne)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Uwagi do organizatora

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpisy osób delegujących.