Ogłoszenia duszp. – Wniebowstąpienie 18.05.2020 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie – WNIEBOWSTAPIENIE – 24.05.2020 r. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. W roku 100. rocznicy urodzin św. Jana …

Intencje Mszalne 12-18.04.2020r.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r. 6.00 – Za parafian żywych i zmarłych, za fundatorów i dobrodziejów parafii 6:00 – +Józef Świdniak, Stanisław Winiarski 6:00 – W 20 r. urodzin Klaudii, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBŁ dla rodziców i całej rodziny 9:30  – +Teresa Kulczycka 1 r. śm. 9:30 …