Ks. mgr Lesław Hypiak, s. Tadeusza i Ireny z d. Płonczyńska, urodził się 6 lipca 1959 r. w Lubaczowie.

W latach 1975-1978 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie.

W okresie od 1 października 1978 r. do grudnia 1983 r. studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

W dniu 30 kwietnia 1982 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk bpa Piotra Hemperka, zaś 17 grudnia 1983 r. święcenia kapłańskie w katedrze lubelskiej z rąk Biskupa Bolesława Pylaka.

Ks. Lesław Hypiak posługiwał duszpastersko:

  • Parafia Stary Dzików, od 30.12.1983 r. do 19.08.1987 r., jako wikariusz, 
  • Parafia Łukawiec, od 19.08.1987 do 26.11.1988 r., jako wikariusz,
  • Parafia pw. św. Mikołaja w Lubaczowie (obecnie św. Karola Boromeusza), od 26.11.1988 r. do 16.08.1993 r., jako wikariusz,  
  • Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie, od 16.08.1993 r. do 20.06.2007 r., jako wikariusz,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital i Dom Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie, od 20.06.2007 r. do 26.06.20210 r., jako kapelan,
  • Od 26 czerwca 2010 r. jako kapelan Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie z możliwością pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie oraz nauczyciel katechezy w szkole.

Ks. Lesław Hypiak zmarł 28 grudnia 2021 r.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Mariusza Leszczyńskiego zostanie odprawiona we czwartek, 30 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Mariana Rojka – piątek, 31 grudnia 2021 r., godz. 10.00 w Konkatedrze w Lubaczowie.

Po Mszy św. ciało Zmarłego ks. Lesława zostanie złożone na cmentarzu komunalnym w Lubaczowie w grobie rodzinnym.      

Śp. ks. Lesława polecajmy w modlitwach Miłosierdziu Bożemu.