Konkatedra

 1. W dzisiejszą Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nasza parafia przeżywa podniosłą doroczną uroczystość I Komunii św. Po raz pierwszy do stołu Pańskiego przystąpi i Jezusa w Eucharystii przyjmie 84 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Od poniedziałku rozpocznie się biały tydzień. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za trud i poświęcony czas, aby dobrze przygotować swoje dzieci do Pierwszej Komunii. Dziękujemy ks. Michałowi Koziołkowi za całoroczną katechezę
  i bezpośrednie przygotowanie dzieci. Rodzicom dziękujemy za dar pierwszokomunijny dla kościoła – jest nim komplet świeczników do sanktuarium. Dzisiaj także pragniemy zapowiedzieć, że rocznica Pierwszej Komunii św. będzie 6.06.2021r. o godz. 11.00.
 2. Trwa miesiąc maryjny – maj. Zachęcamy do jeszcze liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych w kościele o godz. 17.30 i przy figurach przydrożnych. Msze św. w tym tygodniu po południu o godz. 17.00 i 18.00.
 3. Dziś w dniu św. Andrzeja Boboli w Strachocinie gdzie urodził się ten święty oraz w wielu polskich parafiach o godz. 15.00 odprawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i specjalna modlitwa różańcowa za Ojczyznę. Nasza parafia także będzie uczestniczyć w tych modlitwach za Ojczyznę
  i za Prezydenta RP. Zapraszamy więc chętnych do kościoła na godz. 15.00 na Koronkę i różaniec.
 4. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę. Są one przeznaczone na opłatę rachunków, na prace prowadzone przy kościele oraz na spłatę zobowiązań za wykonane prace remontowe.
 5. Trwamy na nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która jest połączona
  z modlitwami o łaski i dary w na czas Misji Parafialnych. W sobotę w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
  – zapraszamy na czuwanie modlitewne po mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do szczególnej modlitwy w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii o. Franciszkanie rozpoczną Parafialne Misje Święte. Po odnowieniu materialnym naszego kościoła, nadszedł czas na odnowę duchową naszej parafii. Od ostatnich Misji Parafialnych minęło dokładnie 10 Wiele się przez ten czas wydarzyło – posunęliśmy się w latach, przeżyliśmy wiele pięknych i trudnych chwil, wielu parafian odeszło do Pana,. Ostatnie 1,5 roku z powodu pandemii covid nastąpiły radykalne ograniczenia możliwości praktykowania naszej wiary, pojawił się strach o naszą przyszłość w wymiarze ekonomicznym, zdrowotnym, psychicznym a także w wymiarze religijnym. Dlatego bardzo serdecznie pragnę zaprosić Was w dniach od 23 do 30 maja do czynnego udziału w Misjach Świętych, do dobrego wykorzystania wyjątkowego czasu,

CZYM SĄ MISJE ŚWIĘTE?

Misje święte to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to tygodniowe rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary. Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. W tym czasie zaproszeni misjonarze głoszą wiernym nauki o wierze i moralności, odprawiane są liczne nabożeństwa a wierni mogą przystąpić do spowiedzi i Komunii św.. Podniosłym wydarzeniem jest uroczystość poświęcenia i intronizacji Krzyża misyjnego. Misje święte – to czas modlitwy wspólnoty w intencji reewangelizacji parafii i głębszego otwarcia serc wiernych na działanie Bożego Słowa i Bożej łaski.

DLA KOGO SĄ MISJE ŚWIĘTE?

Najpierw dla katolików wiernych Bogu i Kościołowi, aby jeszcze bardziej przejęli się miłością ku Ojcu Niebieskiemu. „Kto jest sprawiedliwy, niech będzie jeszcze sprawiedliwszy, a święty niech się stanie jeszcze świętszy” (Ap 22, 11).  Następnie dla oziębłych, aby ożywili swoją wiarę. Pan mówi: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś… Bądź więc gorliwy i nawróć się!”(Ap 3, 15a. 19b). Wreszcie dla

tych, którzy zapomnieli już drogi do Kościoła. Pan Bóg mówi: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33, 11 b). Najwięksi grzesznicy mogą liczyć na miłosierdzie Boże, bo nie ma grzechu, który by nie mógł być odpuszczony podczas Misji. Prorok Pański mówi: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1, 18 b).  Słowem, Misje Święte są dla wszystkich – kto choć trochę czuje się odpowiedzialny za swą duszę nieśmiertelną, ten może i powinien z Misji Świętych skorzystać.

Wielu Powie – „KIEDY JA NIE MAM CZASU NA MISJE” !

Pomyśl! A może i umrzeć nie będziesz miał czasu? Kiedyś śmierć zapuka także do Twoich drzwi i nic nie pomogą wymówki: „czasu nie mam…” Wtedy trzeba iść! Trzeba stanąć przed Bogiem. Z czym więc pójdziesz? Jaka będzie Twoja śmierć, jeżeli teraz zmarnujesz łaskę Misji Świętych? Może to już po raz ostatni Pan Bóg przemawia do Ciebie? Może za kilka tygodni, lat, a może kto to wie? – za kilka dni czas przestanie istnieć dla Ciebie, bo zacznie się Twoja wieczność… Rozważ to dobrze! Co więc robić? Ułóż sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Kiedy misje się już rozpoczną, staraj się wyciszyć, odłóż obowiązki i prace, które możesz wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęć na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierz czynny udział w Mszach Świętych i nabożeństwach misyjnych, daj Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował Twoje życie. Zachęć także krewnych i przyjaciół, żeby z Misji Świętych skorzystali. Bóg hojnie wynagrodzi Ci tę gorliwość o zbawienie bliźnich: „Kto pozyska duszę brata swego, ten własną duszę zbawi”. Bóg liczy na każdą i każdego z Was!

W ramach zaproszenia do udziału w Misjach św. do każdej rodziny powinien już dotrzeć lub dotrze w najbliższych godzinach, program misji św. wraz z albumikiem o dziejach naszej parafii. Proszę życzliwie ten upominek pokazujący bogactwo wiary i tradycji przyjąć a z zaproszenia skorzystać.

 

 1. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy zwłaszcza Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

 

Modlitwa w intencji Misji Świętych

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia; rodzinom dar pojednania i miłości; młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami. Święty Józefie – módl się za nami. Święty Stanisławie  – módl się za nami. Święty Janie Pawle II – módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. Amen.