W niedzielne popołudnie 26 stycznia br. w sali teatralnej lubaczowskiej konkatedry odbędzie się XII Przegląd Zespołów Kolędniczych Herody 2020.

Już po raz dwunasty grupy kolędnicze oraz teatry dziecięce i młodzieżowe z całego powiatu zaprezentują tradycyjne widowiska herodowe. Organizowany  Parafię Konkatedralną w Lubaczowie, a także Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, przegląd ma pomóc prezentować zachowaną tradycję ludową „herodów” ziemi lubaczowskiej, inspirować młode pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych. Wydarzenie ma także wspierać rozwój tradycji literackich i teatralnych oraz pomóc w poszukiwaniu nowych form wyrazu dla przedstawień religijnych.

Karta zgłoszenia udziału w XII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY 2020. Kliknij na poniższy link.

KARTA ZGŁOSZENIOWA 2020 HERODY