„ROLA CHRZEŚCIJAŃSTWA

NA PRZESTRZENI 100 LAT PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ”

 

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Mariana Rojka

Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

4 – 11 listopada 2018 r.

4 listopada 2018 r. niedziela

godz.   1200 Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra  Mariana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,

                      inaugurująca XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,  z udziałem chóru „CANZONE” pod dyr. Andrzeja Kindrata.

 

(kościół Św. Karola Boromeusza)

godz.   1600 Spektakl w wykonaniu Teatru Małych Form, pt. „Bądź mi teraz wzorem” –  rzecz  o Św. Stanisławie Kostce

                    patronie dzieci i młodzieży, scenariusz i reż. Grażyna Bielec.

(sala teatralna konkatedry)

5 listopada 2018 r. poniedziałek

godz. 1800  Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 1900 – wykład: dr Mariusz Krzysztofiński – IPN Oddział w Rzeszowie,

                    „Rola Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w odzyskaniu  przez Polskę suwerenności.”

 

(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

 

6 listopada 2018 r. wtorek

godz. 1800  Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 1900 –  wykład: Ks. prof. Sławomir Zabraniak – Uniwersytet Rzeszowski,

                     „Polscy duchowni katoliccy a odzyskanie przez Polskę niepodległości.”

 

(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

7 listopada 2018 r. środa  

godz. 1800  Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 1900 –  Film o Ignacym Janie Paderewskim, pt. „Powrót do Polski” w reż. Pawła Pitery.

 

(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

8 listopada 2018 r. czwartek

godz. 1700  – Wieczór autorski byłego amb. RP na Węrzech Grzegorza Łubczyka, pt. Pamięć – polscy uchodźcy na Węgrzech, 1939-1946.”

 

 

(organizator – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie)

 

godz. 1800  Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

 

9 listopada 2018 r. piątek  

godz. 1700  –  Sesja popularno-naukowa z cyklu: „Piękna Niepodległa Ziemia Lubaczowska”

 

(organizator – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie)

 

godz. 1800  Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 1900  – wykład: Ks. prof. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski,

                      „Sto lat zaangażowania Kościoła polskiego w sprawę narodową 1918-2018″.

 

(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

 

 

 

 

10 listopada 2018 r. sobota    

godz.   930VII Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej, z okazji  100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,

                     o Puchar Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w  Lubaczowie.                                                     

 (hala sportowa Zespołu Szkół)

 

godz. 1300„Lubaczowska Strefa Niepodległości” zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.

 

(hala sportowa przy Szkole Nr 2 w Lubaczowie)

godz. 1800Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

 

11 listopada 2018 r. niedziela

godz.   1200Msza św. z homilią, z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,  pod przewodnictwem

                       J.E. Ks. Bpa dra  hab. Mariusza Leszczyńskiego – Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem

                       pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego w Lubaczowie.

                       Po Mszy św.:

                      – odsłonięcie Koron, jako wotum społeczeństwa Lubaczowa dla Matki Bożej Łaskawej,

                      – odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

 (konkatedra)

godz. 1700 –  Koncert z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,  w wykonaniu „Kwintetu Śląskich Kameralistów”

                     i zespołu „Pascalio di Amore” zorganizowany przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.

 

(sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Lubaczowie)