Wiara jako łaska. Druga katecheza niedzielna.

Mówi się, że wiara jest łaską. Wobec tego, niektórzy tłumaczą, że nie wierzą w Boga, bo Bóg nie udzielił im łaski wiary. Czy rzeczywiście można tak mówić? W dzisiejszej katechezie wyjaśnimy czym jest łaska wiary i jak z niej korzystać. Istota tematu Na początku musimy uzmysłowić sobie czym w ogóle jest łaska. Najprostszą definicją łaski jest dar darmo dany od Boga, wynikający z Jego miłości do nas. Bóg pierwszy nas ukochał i inicjatywa zawsze należy do Niego. Nie myśmy Go wybrali, ale On nas. Jeśli my Go szukamy, to dlatego, że On pierwszy zaczął nas szukać. To prawda, że człowiek niekiedy czuje odwrotnie: wydaje mu się, że to on zaczął szukać Boga. Jednak skoro tylko Go znajdzie, sam widzi patrząc na drogę, którą przeszedł, że przecież cały czas był prowadzony. Potężną, dobrotliwą,
a zarazem dyskretną ręką Boga. Kolejnym krokiem do zrozumienia dzisiejszego problemu jest kwestia naszej wolnej woli. Objawienie chrześcijańskie poucza nas, że Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i zdolną do wolności. W związku z tym nasza natura w żadnym razie nie jest czymś konkurencyjnym dla łaski, bo jedno i drugie pochodzi od Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg przychodząc do nas ze swoją łaską, poszerza, pogłębia i oczyszcza naszą wolność i rozum. Te dwa elementy powinny więc ze sobą harmonijnie współpracować, co wyrażamy często w słowach: „łaska buduje na naturze”. Bóg zatem nikogo nie zmusza do niczego, ponieważ wszystko, co czyni wynika z miłości, a miłości są obce jakiekolwiek naciski zewnętrzne. Każdy dar od Boga jest na zasadzie propozycji: jeśli chcesz.
W ten sposób należy rozumieć łaskę wiary: Nasza wiara jest darem Bożym. Jest to zaproszenie Boga do