Bp. K. Wojtyła w Lubaczowie

KAROL WOJTYŁA W LUBACZOWIE

Pierwsza wizyta Karola Wojtyły w Lubaczowie miała miejsce 21 września 1958 r. Wówczas to jeszcze jako biskup pomocniczy-nominat z Krakowa, przybył na uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej abp. Eugeniusza Baziaka (1890-1962), metropolity lwowskiego i administratora archidiecezji krakowskiej. Po Mszy św. celebrowanej przez arcybiskupa w prokatedrze lubaczowskiej, wygłosił na plebanii krótkie przemówienie do przybyłych gości. 9 sierpnia 1987 r., już jako papież Jan Paweł II, w liście z okazji 25. rocznicy śmierci abp. Baziaka, skierowanym do administratora apostolskiego „archidiecezji w Lubaczowie” bp. Mariana Jaworskiego, tak wspominał tę wizytę: „Opatrzność Boża zrządziła, iż byłem bardzo blisko związany z osobą Zmarłego. Z Jego rąk otrzymałem sakrę biskupią w katedrze na Wawelu, w dniu 28 września 1958 r. – i aż do śmierci byłem najbliższym Jego współpracownikiem w biskupim posługiwaniu Kościołowi Krakowskiemu, któremu Zmarły Metropolita Lwowski opatrznościowo pasterzował w latach od 1951 do 1962 r. Jestem świadom tego, jak wiele Mu zawdzięczam”. 
Druga wizyta Karola Wojtyły w Lubaczowie jako arcybiskupa-metropolity krakowskiego miała miejsce w 1966 r., w czasie obchodów Milenium Chrztu Polski. Arcybiskup przybył do stolicy archidiecezji wieczorem, 22 października tr. i następnego dnia, w niedzielę celebrował Mszę św. o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym. Wówczas również, w swoim przemówieniu do uczestników liturgii, zwrócił szczególną uwagę na związki łączące Kraków z Lubaczowem poprzez osobę śp. abp. Baziaka. 
Po raz trzeci Karol Wojtyła przybył do Lubaczowa w 1971 r. już jako kardynał krakowski, na rozpoczęcie nawiedzenia archidiecezji przez Najświętszą Maryję Pannę w znaku Ewangelii, świecy i pustej ramy. W niedzielę, 11 lipca tr. celebrował Mszę św. o godz. 17.00 przy ołtarzu polowym obok prokatedry. Oto fragment sprawozdania z tej uroczystości: „Od godz. 16.30 zaczęli przyjeżdżać uczestnicy uroczystości – księża kardynałowie: Ks. Prymas Wyszyński i Ks. Kardynał Wojtyła z Krakowa (…). Najświętszą Ofiarę Syna Bożego za lud Boży archidiecezji w Lubaczowie, w duchowej obecności Jego Matki, celebrował J. Em. Ks. Kardynał Wojtyła (…). Kazanie wygłosił J. Em. Ks. Prymas Kardynał Wyszyński (…). W uroczystej procesji, w której wzięli udział Księża Kardynałowie, wniesione zostały symbole nawiedzenia do wnętrza prokatedry”. 
Kardynał Wojtyła uczestniczył również w zakończeniu nawiedzenia w archidiecezji, 7 sierpnia tr. w Bełżcu, o czym bp Jan Nowicki – administrator apostolski archidiecezji – w liście pasterskim do diecezjan z 15 sierpnia 1971 r. pisał tak: „Przez wszystkie parafie naszej archidiecezji przeszła w swych Symbolach Nawiedzenia Królowa Polski Maryja (…). W naszym hołdzie Maryi Najświętszej, w niedzielę, dnia 11 lipca, wzięło udział w Lubaczowie 26 księży biskupów z Eminencją Prymasem Polski Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, który raczył wygłosić Słowo Boże, i Eminencją Księdzem Karolem Kardynałem Wojtyłą, który raczył odprawić (…) Mszę świętą. W zakończeniu peregrynacji w naszej archidiecezji, w sobotę, dnia 7 sierpnia w Bełżcu, uczestniczyli również z innymi Księżmi Biskupami obaj nasi Księża Kardynałowie i każdy z nich przemówił do wiernych”. 
Dwa lata później, tj. w 1973 r., kard. K. Wojtyła przyjechał ponownie do Lubaczowa, tym razem na uroczystości pogrzebowe śp. bp. J. Nowickiego. 17 sierpnia tr. przewodniczył w prokatedrze Mszy św., po której prowadził kondukt pogrzebowy na miejscowy cmentarz, gdzie też przemówił nad grobem zmarłego rządcy archidiecezji. 
Ostatnia, pamiętna wizyta Karola Wojtyły w Lubaczowie miała miejsce w niedzielę i poniedziałek, 2 i 3 czerwca 1991 r. Wówczas to gościł On w tym mieście jako Papież Jan Paweł II, w ramach swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny.