XVII Dzień Papieski pod hasłem “Promieniowanie ojcostwa”.

Na Dzień Papieski w naszej parafii przygotowanych zostało wiele wydarzeń.

O godz. 11.00 msza św. z modlitwą za  młodzież.

O godz. 13.00 mszą św. odprawianą przez ks. dziekana Witolda Batyckiego, rozpoczniemy VII Regionalny Przegląd Chórów – Pieśni Maryjne.

O godz. 16.00 koncert zespołu Capella All’antico z Zamościa. Artyści na starodawnych instrumentach i w starodawnych dworskich strojach wykonają wyjątkowe starodawne utwory.

O 17.00 planowane jest ogłoszenie wyników tegorocznego przeglądu chórów. 

O  2000 –  Apel Papieski przy krzyżu na stadionie.  

O godz. 20.30 – Marsz z zapalonymi  lampionami drogą papieską do Sanktuarium. Po Apelu Jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele św. Karola Boromeusza.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach.

Zbiórka pieniędzy na Papieski Fundusz Stypendialny.