CHRYSTUSA KRÓLA- 

 1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatnia niedziela przed adwentowym wyciszeniem. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 modlić się będziemy w intencji młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci odnowią swoje przyrzeczenia. Na Mszy św. o godz. 13.00 swoje święto przeżywać będzie Akcja Katolicka.
 2. Dzisiaj na mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone opłatki wigilijne.
 3. O godz. 16.00 w Domu Parafialnym spotkanie radnych Rady Parafialnej.
 4. Do końca listopada, można zyskać cząstkowy odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. We wtorek zaduszki nauczycielskie. W intencji zmarłych nauczycieli, którzy pracowali w lubaczowskich szkołach modlić się będziemy w czasie Nieszporów o godz. 17.30 oraz w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Na modlitwę do kościoła zapraszamy nauczycieli, uczniów, nauczycieli emerytowanych oraz absolwentów szkół.
 5. W czwartek o godz. 17.00 Msza św. w  intencji zmarłych biskupów i kapłanów spoczywających w krypcie konkatedry i na naszym cmentarzu. Msza św. odprawiona zostanie przez Pasterza naszej diecezji bpa Mariana Rojka. Po Mszy św. wspólna modlitwa w podziemiach konkatedry.
 6. W czwartek na zakończenie listopada przeżywać będziemy Święto św. Andrzeja Apostoła. Dzień imienin proboszcza Andrzeja, w intencji, którego modlić się będziemy w czasie Mszy św. o godz. 17.00.
 7. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Chorych nawiedzimy z Komunią św. przed południem. Spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 16.30. Msze św. w Dąbkowie o godz. 15.00 a w Dąbrowie o godz. 16.00.
 8. W sobotę Msza św. Wotywna o godz. 17.00. O godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Łaskawej. Msza pierwszo-sobotnia o godz. 18.00, po niej Nabżeństwo pierwszosobotnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem z modlitwami o uzdrowienie dla duszy i ciała. Modlitwy poprowadzi i konferencje wygłosi o. Sławek z Lwowa.
 9. W przyszłą niedzielę, rozpoczyna się Adwent, czas który ma przygotować nas na Święta Bożego Narodzenia
  i do naszego spotkania z Bogiem w wieczności. Roraty w czasie Adwentu
  od poniedziałku do piątku o godz. o godz. 17.00, w sobotę o godz. 7.00 rano. W sobotę przed roratami o godz. 6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W Niedzielę pierwsza msza św. adwentowa o godz. 6.00. Zachęcamy wszystkich do dobrego przeżycia Adwentu w rodzinach np. przez zrobienie wieńca adwentowego lub kalendarza adwentowego. Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców.
 10. Już po raz kolejny w Adwencie organizowana jest akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nabywając świece za minimum 10 złotych wspieramy dzieci z rodzin ubogich. W tym roku także nasza parafia wraz z Rycerzami Kolumba i młodzieżą włącza się w akcję Szlachetna Paczka. W przyszłą niedzielę będzie można pobrać torby do których będzie można zakupić potrzebne rzeczy dla potrzebujących oraz złożyć ofiarę do puszki na pomoc żywnościową. Również od przyszłej niedzieli młodzież Oazowa będzie rozprowadzać sianko na wigilijny stół.
 11. Jutro 27 listopada doroczne święto Apostolatu Maryjnego związanego z objawieniami, które miała w 1830 roku św. Katarzyna Laboure od cudownego medalika.
 12. “Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kobiet organizuje nocne czuwanie dla kobiet w Częstochowie w dniach 1 – 2 grudnia br. Zapisy na wyjazd z Lubaczowa u Aliny Milo tel. 792-464-772. Bliższe informacje i program zamieszczony jest na plakatach”.
 13. Na stolikach nowa prasa religijna. Jest do nabycia Niedziela z dodatkiem diecezjalnym, Gość Niedzielny i inne tytuły. Przypominamy, że trwa zapis na prenumeratę Niedzieli. Zapisy w zakrystii.
 14. Na zakończenie Mszy św. celem zyskania odpustu odmówimy wspólnie „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi”.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi

K: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

 

W:  Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

 

K: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 

 K: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

 

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

 

K: Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.  Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

 W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

 Króluj nam Chryste, w naszej Ojczyźnie, króluj w każdej rodzinie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.