Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie powstał!

Umiłowani Diecezjanie i wszyscy Drodzy Goście, przybywający do nas lub łączący się duchowo,

Prawda o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jako fundamentalna prawda naszej wiary nieustannie napełnia nasze serca radością i nadzieją, że i my  z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Do tego zmierza nasze pielgrzymowanie w czasie pośród wszelkich radości i smutków codziennego życia.

Szczególnym czasem jest okres świętowania Wielkanocy, który teraz przeżywamy, by przez wspólną modlitwę, zasłuchanie w Boże Słowo oraz obrzędy liturgiczne głęboko dotykać tajemnic naszego zbawienia.

Pomimo licznych trosk, związanych z nieustającą ciągle epidemią, ale także rodzących się z wielorakich trudnych sytuacji życiowych, chcemy zmobilizować nasze duchowe siły, by uradować się faktem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem oraz umocnić naszą wierność łasce otrzymanej na chrzcie świętym i pomnażanej przez codzienne życie sakramentalne.

Z serca życzymy Wam spokojnych i pełnych miłości Świąt Wielkanocnych. Niech moc Zmartwychwstania Chrystusa udziela się każdemu i czyni z Was odważnych, pokornych i wiarygodnych świadków Bożej Miłości i Miłosierdzia wobec współczesnego świata, tak bardzo zagubionego i potrzebującego Prawdy Chrystusowej Ewangelii.

Życzymy Wam zdrowia i sił, a tym których dotknęła choroba i cierpienie oraz ból z powodu utraty bliskich i kochanych osób, przekazujemy wyrazy solidarności i współczucia. Niech pocieszy was sam Chrystus Zmartwychwstały i Jego oraz nasza kochająca Matka – Maryja. W jej opieką oddajemy nasz diecezjalny Kościół – szczególnie zaś wszystkich niosących krzyż cierpienia oraz ludzi młodych, przypominając im o miłości Zmartwychwstałego Chrystusa i zawsze aktualnym zaproszeniu, by pójść za Nim.

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy