Alleluja! Chrystus Żyje.

Moi Drodzy Parafianie i wszyscy czytający te życzenia. Przyjmijcie życzenia Wielkanocne od nas kapłanów i sióstr zakonnych. Życzymy wam, aby te Święta choć po raz kolejny przeżywane z powodu pandemii w wąskim kręgu rodzinnym, gdy zatroskani jesteśmy
o przyszłość swoją i swoich najbliższych dają nam szansę, aby odkryć w życiu to, co naprawdę ważne. Odkryjmy na nowo wartość rodziny, która w takich sytuacjach staje się prawdziwym oparciem, gdzie doświadczamy odpowiedzialnej miłości, przyjaźni, wzajemnego szacunku. Odkryjmy wartość wiary, którą przynosi Zmartwychwstały Chrystus, niech te Święta umocnią wierność Bogu i Kościołowi. Niech napełnią nas na nowo tą prawdą, że – Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których spotkamy na drodze naszego życia.
Życzymy Wam i sobie pokoju serca, radości, nadziei, która nigdy nie gaśnie. Życzymy zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych! Zapewniamy jednocześnie o nieustannej modlitwie, życzliwości i przesyłamy pasterskie błogosławieństwo.

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał.

Ks. Dziekan Andrzej Stopyra