XXIII Dzień Papieski w Lubaczowie

– Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia

(Evangelium Vitae)

 

15 października 2023 r.

godz. 1100     Mszy św. z homilią, pod przewodnictwem ks. Dziekana Andrzeja Stopyry, przy  udziale stowarzyszeń  i organizacji katolickich.     (konkatedra w Lubaczowie)

godz. 1800  Recital organowy, w ramach VI Lubaczowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 2023, pod honorowym patronatem Biskupa dr Mariana Rojka, w wykonaniu Jarosława Tarnawskiego z Poznania (Kościół pod wezwaniem, św. Karola Boromeusza)

godz. 2000Apel papieski na stadionie, przy obelisku i krzyżu upamiętniającym pobyt Ojca Świętego w   Lubaczowie 2-3.06.1991 r.  Wybrane fragmenty z encykliki Jana Pawła II pt. „Evangelium Vitae”,  przygotowane przez prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie czytają przedstawiciele Stowarzyszeń i Grup Modlitewnych. Pod obeliskiem złożone zostaną wiązanki kwiatów i zapalone znicze przez delegacje władz Samorządowych, Klubu Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.  

godz. 2045 –  Procesja z portretem św. Jana Pawła II przejdzie drogą papieską do konkatedry. O godz. 21 odbędzie się Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, a następnie nastąpi przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele. św. Karola  Boromeusza. Po modlitwie do  Świętego Jana Pawła II, o 2137, w godzinę śmierci Jan Pawła II nastąpi cisza.

16 października 2023 r.

w ramach Dnia Papieskiego

 godz. 1730    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej poprowadzą Różaniec św. w 45 rocznicę   wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,    (konkatedra w Lubaczowie)

W czasie Dnia Papieskiego w ramach fundacji Episkopatu Polski – Dzieło Nowego Tysiąclecia, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na stypendia edukacyjne dla najzdolniejszej młodzieży z niezamożnych rodzin.